standard-title PRV

PRV

Momentálně není vyhlášena žádná výzva. Informace o předchozích výzvách MAS Hříběcí hory v rámci PRV najdete ve sloupci vpravo.

Byl-li váš projekt v některé z těchto výzev vybrán k financování, níže naleznete vzorové dokumenty a příručky vhodné např. pro doplnění žádosti o dotaci, aktualizaci žádosti po provedení výběrového řízení, vzorovou tabulku cenového marketingu, vzory čestných prohlášení apod.

V případě nejasností či pochybností v kterékoli fázi administrace či realizace projektu nás prosím neváhejte kontaktovat.

Dokumenty pro příjemce a žadatele