standard-title PRV

PRV

Je vyhlášená 1. výzva PRV MAS Hříběcí hory.

Příjem žádostí bude zahájen 2.1.2018 a potrvá do 29.1.2018, do té doby je možné a žádoucí projekty a žádosti konzultovat, tím se vyhneme problémům a vyvarujeme se chyb.

Vyhlášené Fiche

     Dokumenty k výzvě

      Příručky a metodiky