standard-title PRV

PRV

Momentálně je vyhlášena 5. výzva PRV. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat přes Portál farmáře od čtvrtka 6. února do neděle 8. března (včetně). Žádosti mohou podávat jak zemědělci (fiche 1, 2 a 4), tak zpracovatelé zemědělské produkce (fiche 2), drobní podnikatelé a OSVČ (fiche 4) nebo subjekty zajišťující odborné vzdělávání a infoakce (fiche 8). Celkem bude mezi zájemce rozděleno až 5 091 601 Kč.

Seminář k výzvě proběhl ve čtvrtek 13. února od 9:30 hodin v Novém zámku ve Zborovicích. Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, své záměry můžete konzultovat na emailu lenka.svozilova@hribecihory.cz nebo na tel. čísle 739 517 899.

Dokumenty k 5. výzvě PRV

Přílohy k Žádosti o dotaci

Příručky a metodiky