standard-title PRV

PRV

7. Výzva Programu rozvoje venkova

Od 1. 4. 2021 vyhlašuje MAS Hříběcí hory 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014–2020.

Žádosti o dotaci můžete předkládat přes Portál Farmáře od čtvrtka 1. 4. 2021 do pátku 21. 5. 2021 a to ve dvou oblastech podpory (fichích). Ve fichi č. 2 a ve fichi č. 4.

Fiche 2: Podpora zemědělců a produkce z farem

  • pořízení technologií na zpracování, balení a značení zemědělských produktů
  • výstavba, modernizaci a rekonstrukci budov
  • investice související se skladováním a uváděním zemědělských produktů na trh.
  • investice související s uváděním vlastních výrobků na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdných prodejen, stánkový prodej, prodej ze dvora, e-shop atd.)

Fiche 4: Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikání

  • výstavba a rekonstrukce dílny, provozovny či kanceláře
  • výstavba a rekonstrukce malokapacitního ubytovacího zařízení
  • nákup vybavení, technologií, nářadí a strojů pro nezemědělskou činnost
  • pořízení dodávkového automobilu, hardwaru a softwaru pro podnikání

Výzva se vztahu je na celé území MAS Hříběcí hory. Zájemci mohou své záměry bezplatně konzultovat telefonicky, mailem nebo po předchozí domluvě i osobně v kanceláři MAS.

Kontaktní osoba pro konzultace Vašeho projektového záměru: Ing. Lenka Svozilová, tel: 739 517 899, lenka.svozilova@hribecihory.cz

Text 7. výzvy PRV

Prezentace k semináři

Přílohy k výzvě

Metodiky

Podání žádosti

Podání příloh

Další dokumenty k výzvě