standard-title PRV

PRV

Sběr žádostí v 5. výzvě PRV byl ukončen. Příjem žádostí o dotaci probíhal přes Portál farmáře od čtvrtka 6. února do neděle 8. března (včetně). Žádosti mohli podávat jak zemědělci (fiche 1, 2 a 4), tak zpracovatelé zemědělské produkce (fiche 2), drobní podnikatelé a OSVČ (fiche 4) nebo subjekty zajišťující odborné vzdělávání a infoakce (fiche 8). Celkem bude mezi zájemce rozděleno až 5 091 601 Kč.

Upozorňujeme žadatele v této výzvě, že vzhledem ke stávající koronavirové epidemii byl termín finální registrace na RO SZIF prodloužen z 15. května na 19. června 2020.

Seminář k výzvě proběhl ve čtvrtek 13. února od 9:30 hodin v Novém zámku ve Zborovicích. Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, své záměry můžete konzultovat na emailu lenka.svozilova@hribecihory.cz nebo na tel. čísle 739 517 899.

Výběr žádostí v 5. výzvě PRV

Dokumenty k 5. výzvě PRV

Přílohy k Žádosti o dotaci

Příručky a metodiky