standard-title PRV

PRV

V 6. výzvě Programu rozvoje venkova bylo přijato celkem 21 žádostí. Které požadují dotaci v celkové výši téměř 2,9 mil Kč. Celková výše alokace na tuto výzvy činí 2 395 275 Kč. Seznam přijatých žádostí naleznete níže. 

Tato výzva byla zaměřená na tzv. článek 20. Žadateli v této výzvě byly zejména obce. Žádost také podalo šest místních spolků. 

Nyní probíhá kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Úspěšné projekty budou dále předloženy komisi k výběru projektů v průběhu října 2020. 

Dokumenty k 6. výzvě PRV