standard-title PRV

PRV

Informace k 6. výzvě MAS v rámci PRV:

Jedná so o výzvu, která byla zaměřená na tzv. čl. 20 a fichi č. 9. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Na tuto výzvu bylo alokováno celkem 2 395 275 Kč. Žádosti byly podávány v termínech od 5. 8. 2020 do 10. 9. 2020. Celkem bylo přijato 21 žádostí.

Rozdělení žádostí dle oblasti podpory:

Oblast a) veřejná prostranství – 3 žádosti

Oblast f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – 15 žádostí

Oblast d) obchody pro obce – 2 žádosti

Oblast g) stezky – 1 žádost

Všechny žádosti postupně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Pouze jednomu projektu byla ukončena administrace. 

K samotnému hodnocení a výběru projektů Výběrovou komisí tak postoupilo 20 projektů.

Jelikož celková alokace určená na 6. výzvu v rámci PRV byla stanovena ve výši 2 395 275 Kč. Mohlo být nakonec podpořeno 19 projektů z 20 projektů. Nejméně bodů získal projekt, který měl nejvyšší způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

Výběr žádostí v 6. výzvě PRV

Dokumenty k 6. výzvě PRV