standard-title Kouzlo příběhů

Kouzlo příběhů

Téměř v každém koutě Hříběcích hor se udál nějaký tajemný, dobrodružný i romantický příběh. Aby se na ně nezapomnělo, připravujeme pro veřejnost projekt Kouzlo příběhů. Zaměříme se v něm na pozoruhodné osudy místních i zajímavé detaily míst, která máme za humny. Spolu s pamětníky, kronikáři, dějepisci a nadšenci do historie příběhy sepíšeme a uchováme pro budoucí generace. Představením našeho území z jiné, neotřelé perspektivy chceme zvýšit zájem o objevování zapomenutých zákoutí a inspirovat k výletům za poznáním.

Vedle knižní podoby plánujeme historky i namluvit a v podobě QR kódů rozmístit v území. Jednotlivé příběhy tak budete moci prožít přímo tam, kde se kdysi odehrály.

Na projekt jsme požádali o dotaci z fondu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Zkušenosti čerpáme od našeho slovenského partnera MAS Vršatec.