standard-title Kotlíkové dotace 2023/2024

Kotlíkové dotace 2023/2024

 

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje II 

Číslo projektu: CZ.05.01.02/03/23_045/0001681

Příjem žádostí o dotace: od 12. 9. 2023 od 8:00 h do 30. 8. 2024 do 13:00 h

O dotaci si mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci:

  • rodinných domů,
  • bytů v bytových domech,
  • rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí; žadatel je povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu.

Domácnosti mohou získat dotaci na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu ve výši až 95 %, a to maximálně:

  • 180 000 Kč výměnou za tepelné čerpadlo,
  • 130 000 Kč výměnou za kotel na biomasu – ruční nebo automat.

Nárok na kotlíkovou dotaci mají domácnosti, ve kterých:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidními důchod 3. stupně,
  • žadatel nebo jiný člen domácnosti v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu).

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021 a musí být realizována  do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2026.

Naše místní akční skupina pomáhá ZDARMA s žadatelům se zpracováním žádosti, podpisem smlouvy a zpracováním závěrečné zprávy. 

Další informace, dokumenty k výzvě a vzory formulářů najdete pod odkazem:

OPŽP 2021 – 2027 NÍZKOPŘÍJMOVÍ vyhlášení Programu 2023 – Zlínský kraj (zlinskykraj.cz)

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit:

Ing. Marcela Kubíčková Tel: +420 734 435 218
E-mail: marcela.kubickova@hribecihory.cz