standard-title Komunitní práce na území MAS Hříběcí hory https://www.hribecihory.cz/wp-content/uploads/2023/03/woman-3188745_1280.jpg
Komunitní práce na území MAS Hříběcí hory

Komunitní práce na území MAS Hříběcí hory

V březnu roku 2023 byl spuštěn projekt MAS Hříběcí hory podporován z Operačního programu Zaměstnanost Plus s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000089

Projekt je zaměřen na komplexní pojetí komunitní práce na území MAS Hříběcí hory. Jeho cílem je
podpořit zejména osoby sociálně vyloučené vč. osob sociálním vyloučených ohrožených, seniory,
osoby pečující o děti do 15 let a širokou veřejnost, která aktivně působí na našem území. Projekt si
klade za cíl formou terénní komunitní práce, komunitního centra, komunitních táborů, edukační činností aktivizovat CS, zapojit ji do komunitního života, nastavit trvalou platformu komunitní práce v území. Informace o komunitních táborech plánovaných na rok 2024 zde: Komunitní tábory – Poznejte Hříběcí hory (hribecihory.cz)

Region Hříběcích hor mají na starost tři terénní komunitní pracovnice, které mohou rodiny i občané kontaktovat sami. Pomoc spočívá ve zprostředkování komunikace s úřady, vyřízení různých pochůzek, doprovázení, poradenství např. dluhové, příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, datové schránky apod.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, MAS tedy poskytuje veškerou pomoc občanům zdarma!

Potřebujete vy nebo někdo z rodiny pomoci? Znáte někoho ze svého okolí, kdo pomoc potřebuje? Neváhejte nás kontaktovat! Kontakty viz níže nebo v Kontaktech našich webových stránek.