standard-title Nová Zelená Úsporám Light https://www.hribecihory.cz/wp-content/uploads/2023/09/Nova-zelena-usporam-Light-na-sirku.png
Nová Zelená Úsporám Light

Nová Zelená Úsporám Light

Nová Zelená úsporám Light

Energetická osvěta a dotační poradenství

MAS Hříběcí hory je žadatelem o finanční prostředky v rámci Národního programu Životní prostředí, který je součástí Národního plánu obnovy. Jeho cílem zajistit základní stupeň energeticko-dotačního poradenství pro domácnosti ohrožené energetickou chudobou a administrativní podporu klientům při realizaci opatření z dotačního programu Nová zelená úsporám Light, která povedou ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Předmětem podpory je posílení stávající poradenské a konzultační sítě za účelem poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light.

Žádost o podporu MAS Hříběcí hory s registračním číslem: 5230100018. V rámci výzvy č.: 1/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu životního prostředí. Účel poskytnutí podpory: Energetická osvěta a poradenství.

Výše příspěvku

Až 10 000 Kč za každého klienta, který řádně dokončí realizaci úsporných opatření spadajících do programu Nová zelená úsporám Light, a kterému žadatel poskytne služby dle této výzvy a jemuž zpracuje Zprávu o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) a Zprávu o provedených opatřeních v programu Nová zelená úsporám Light.

Příjem žádostí: 4.4.2023 – 31.8.2024 

Realizace projektu MAS Hříběcí hory: rok 2023

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 

 

od 9. ledna 2023 je možné požádat o dotaci na výměnu oken a dveří či rychlé zateplení domu z programu Nová zelená úsporám Light.

S důvěrou se obracejte na kancelář MAS Hříběcí hory, poradíme vám, jaká opatření realizovat a provedeme vás podáním žádosti.