standard-title OPTP – režie MAS

OPTP – režie MAS

Operační program technická pomoc OPTP 2021-2027

Projekt:            MAS Hříběcí hory I.

Reg. č.:            CZ.07.02.01/00/22_003/0000067

Účel dotace:       Zajištění činnosti Místní akční skupiny Hříběcí hory, z. s. 

Datum zahájení projektu:  01.10.2023

Datum ukončení projektu: 30.09.2024

Celková výše způsobilých výdajů 100,00: 1 767 681,60 Kč

Vlastní zdroje příjemce min 5,00:  88 384,08 Kč

Projekt na podporu činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdajů na zajištění administrativní kapacity MAS a dalších souvisejících výdajů nezbytných pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.