standard-title 4. výzva PRV

4. výzva PRV

Ve středu 23. ledna 2019 vyhlásila MAS v pořadí 4. výzvu v rámci PRV. Od tohoto dne bylo také možné podat žádost prostřednictvím Portálu farmáře, a to až do čtvrtka 28. února 2019. Finální termín registrace žádostí na RO SZIF byl stanoven na 30. dubna 2019 (včetně). Celková výše alokace pro čtvrtou výzvu činila 5 900 000,-, pro fiche č. 1 a 2 bylo vyčleněno 2 500 000 Kč, pro fiche č. 4, 5 a 6 po 300 000 Kč.

Výběr žádostí ve 4. výzvě PRV

Dokumenty ke 4. výzvě PRV

Přílohy k Žádosti o dotaci

Příručky a metodiky