standard-title 7. výzva PRV

7. výzva PRV

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. přijala ve dnech od 1. dubna 2021 do 21. května 2021 ve své 7. výzvě Programu rozvoje venkova celkem 14 žádostí o dotaci. 13 žádostí prošlo administrativní kontrolou a bylo postoupeno Výběrovému orgánu MAS. Dne 22.července 2021 proběhl výběr a hodnocení projektů Výběrovou komisí, která stanovila pořadí projektů. Následně zasedala Rada MAS, která schválila rozhodnutí Výběrové komise a rozhodla o podpoření celkem 11 projektů. 

Seznam podpořených a nepodpořených žádostí

Seznam přijatých žádostí

Text 7. výzvy PRV

Prezentace k semináři

Přílohy k výzvě

Metodiky

Podání žádosti

Podání příloh

Další dokumenty k výzvě