standard-title Provozní a animační výdaje MAS

Provozní a animační výdaje MAS

Provozní a animační výdaje MAS Hříběcí hory, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001682 

Příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hříběcí hory na období 2014 – 2020. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení ŽP. 

Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hříběcí hory na období 2014 – 2020. Realizací strategie dojde ke zvýšení kvality života na území MAS a k aktivizaci místního potenciálu. 

Projekt Provozní a animační výdaje MAS Hříběcí hory je spolufinancován EU a Zlínským krajem.

  • Období realizace: 1.7.2015 – 31.12.2023
  • Dotace: 10 428 142 Kč