standard-title OPTAK

OPTAK

Typy projektů

 • zavádění digitalizace, robotizace a automatizace výroby
 • inovace, IT, 4.0 a smart řešení
 • energetické úspory podniků
 • auta na alternativní pohon

Další informace

 • alokace 1 mld. určená pro všechny MAS, které projeví o OPTAK zájem (MAS bude mít „svou“ počáteční alokaci, která se jí v případě dobrého čerpání navýší)
 • podpora pouze pro mikropodniky, malé a střední podniky (podmínkou jsou min. 2 uzavřená účetní období)
 • nebude podpořena zemědělská prvovýroba (u diverzifikovaných podniků se bude posuzovat individuálně)
 • realizace projektu do 1 roku
 • 1. výzvy by měly být vyhlášeny v druhé polovině 2022
Výše dotace
 • 50 % (výdaje projektu v rozmezí 400 tisíc – 2 miliony Kč bez DPH) v režimu de minimis → projekty bez výběrového řízení

Alokace pro MAS Hříběcí hory

 • 2 688 000 Kč