standard-title Kotlíkové dotace 2022

Kotlíkové dotace 2022

Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje, reg. č. CZ.05.01.02/03/22_001/0000010

  • Datum vyhlášení Programu: 10. 5. 2022
  • Datum zahájení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 14. 6. 2022 od 8:00 hod.
  • Datum ukončení příjmu formulářů Žádostí o poskytnutí dotace: 31. 8. 2022 v 17:00 hod.
  • Předpokládaná alokace Programu: 455 550 000 Kč

www.kr-zlinsky.cz/kotliky