standard-title IROP

IROP

Ve středu 2. května 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I. Sběr žádostí o podporu bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 16. května do 22. června. Celková alokace pro danou výzvu je 6 433 680,- Kč.
Celé znění výzvy vč. podkladů naleznete vpravo v záložce 1. výzva IROP – ZŠ. 

Ve středu 23. května 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury I. Sběr žádostí o podporu bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 23. května do 20. července. Celková alokace pro danou výzvu je 12 631 580,- Kč.
Celé znění výzvy vč. podkladů naleznete vpravo v záložce 2. výzva IROP – chodníky.