standard-title IROP

IROP

Poslední březnové pondělí vyhlásila MAS Hříběcí hory 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I. Sběr žádostí bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 30. března do 31. srpna 2020. Celková alokace pro danou výzvu činí 8 537 277,- Kč.

Vzhledem k platnému zákazu akcí v rámci opatření proti šíření koronaviru nebude k této výzvě až do odvolání možné pořádat seminář. Zájemci se proto mohou se základními informacemi týkajícími se vyhlášené výzvy, principy sociálního podnikání či postupem pro podání žádosti seznámit v níže přiložené prezentaci. Případní žadatelé se mohou s dotazy obrátit na email martina.lecianova@hribecihory.cz nebo telefonicky na 731 494 244.

Dokumenty k výzvě

Příručky a metodiky