standard-title IROP

IROP

Integrovaný regionální operační program (IROP) je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí budou zajišťovat místní akční skupiny prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 

Alokace MAS Hříběcí hory pro programové období 2021 – 2027 činí 53,2 mil. Kč. V první fázi bude MAS rozdělovat 70 % alokace tj. cca 37,2 mil. Kč. Zbývajících 30 % bude sloužit jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání.

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS Hříběcí hory Programový rámec IROP. V Programovém rámci IROP MAS Hříběcí hory schváleným členskou schůzí 8. 6. 2023 jsou tato opatření: Doprava, Veřejná prostranství, Hasiči, Vzdělávání, Kultura a Cestovní ruch. 

Pracovní postupy MAS HH pro realizaci programového rámce IROP zde:

Harmonogram výzev IROP I. pol. 2024

Harmonogram výzev IROP 2023 

Textová část Programového rámce IROP ke stažení zde: 

Typy projektů

 • bezpečnost dopravy (chodníky, ostrůvky, …)
 • veřejná prostranství (vč. zastávek) a zelená infrastruktura (nové povrchy, retenční nádrže, mobiliář a herní prvky, hřiště, osvětlení atd.)
 • JPO II, III, V (zbrojnice, technika, zdroje požární vody)
 • MŠ, ZŠ a dětské skupiny (stavební úpravy, vybavení, kabinety, sport atd.)
 • kulturní památky (revitalizace objektu, parkovací místa, technické zázemí, IT atd.)
 • cestovní ruch (infocentra, turistické trasy, návštěvnický provoz, navigační systémy, doprovodná infrastruktura = parkoviště, WC atd.)

Další informace

 • u veřejného prostranství nemusí být zpracována územní studie veřejného prostranství
 • v případě SDH nutno doložit souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR a normativ vybavení pro výkon činností HZS ČR a jednotek SDH, nádrže musí dodržet specifické podmínky (bude upřesněno)
 • v případě MŠ a ZŠ nutný soulad s MAP
 • památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
 • způsobilost výdajů již od 1.1.2021
 • projekty bude možné předložit i ve fázi realizace (ta nesmí být v době podání ukončena)
 • První výzvy MAS HH by měly být vyhlášeny v zimě roku 2023

Výše dotace

 • 95 % (výdaje projektu v rozmezí 0,5/1 – 5 milionů Kč)

Alokace pro MAS Hříběcí hory

 • 53 237 796 Kč