standard-title IROP

IROP

Typy projektů

 • bezpečnost dopravy (chodníky, cyklostezky, ostrůvky atd., doplňkově také místní komunikace)
 • veřejná prostranství (vč. zastávek) a zelená infrastruktura (nové povrchy, retenční nádrže, mobiliář a herní prvky, hřiště, osvětlení atd.)
 • SDH II, III, V (zbrojnice, technika, zdroje požární vody)
 • MŠ, ZŠ a dětské skupiny (stavební úpravy, vybavení, kabinety, sport atd.)
 • infrastruktura pro sociální služby dle zákona
 • památky, muzea, profesionální knihovny (revitalizace objektu, expozice, depozitáře, návštěvnická a edukační centra, technické zázemí, IT atd.)
 • cestovní ruch (infocentra, turistické trasy, návštěvnický provoz, navigační systémy, doprovodná infrastruktura = parkoviště, WC atd.)

Další informace

 • u veřejného prostranství nemusí být zpracována územní studie veřejného prostranství
 • v případě SDH nutno doložit souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru ČR a normativ vybavení pro výkon činností HZS ČR a jednotek SDH, nádrže musí dodržet specifické podmínky (bude upřesněno)
 • v případě MŠ a ZŠ nutný soulad s MAP
 • případný projekt pobytové sociální služby je v souladu s materiálně technickým standardem MPSV
 • památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
 • způsobilost výdajů již od 1.1.2021
 • projekty bude možné předložit i ve fázi realizace (ta nesmí být v době podání ukončena)
 • 1. výzvy by měly být vyhlášeny ve druhé polovině 2022, MMR slibuje maximální zjednodušení

Výše dotace

 • 95 % (výdaje projektu v rozmezí 0,5/1 – 5 milionů Kč)

Alokace pro MAS Hříběcí hory

 • 53 237 796 Kč