standard-title Strategie 2021-2027

Strategie 2021-2027

V roce 2014 jsme s vaší pomocí začali zpracovávat strategii, která se stala odrazovým můstkem pro spokojenější život v našem regionu. I díky tomuto dokumentu se nám podařilo do území dostat takřka 70 milionů Kč a podpořit desítky menších i větších projektů. Také v následujících letech budeme vaším nápadům pomáhat od jejich vzniku, přes financování až po realizaci.

Napomůže nám v tom nová strategie pro roky 2021-2027. Ta se začala rodit v listopadu 2020, kdy jsme na našem webu uveřejnili dotazníky zaměřující se na zjišťování potřeb území i na sběr projektových záměrů. Na začátku roku 2021 jsme pak začali navštěvovat starosty a starostky, abychom zjistili, co jejich území i občany trápí a kde je prostor pro zlepšení. Jakmile to protiepidemiologická opatření dovolila, sešli jsme se se všemi starosty a starostkami u kulatého stolu a společně prodiskutovali identifikované problémy i možná řešení. Další veřejná projednání se konala se zástupci neziskového sektoru a širokou veřejností a s podnikateli, které opět doplnila veřejnost.

Po několika měsících práce tak vznikla koncepční část, kterou Mimisterstvo pro místní rozvoj schválilo 7. září 2021. Stáhnout si ji můžete níže.

Region MAS Hříběcí hory tvoří 33 obcí, jejichž hranice prakticky kopírují jihozápadní část bývalého okresu Kroměříž. Stejně jako v uplynulých letech, i mezi lety 2021-2027 budeme usilovně pracovat pro každého z 21 577 místních obyvatel, aby se vám v těchto obcích nejen dobře žilo, ale také pracovalo a trávilo volný čas. Pomozte nám v tom. Dejte nám vědět, co vám ve vaší obci chybí a co je třeba zdokonalit. Máte-li nápad, jak by se úroveň života ve vaší obci nebo v celém našem regionu mohla zlepšit, podělte se s námi o něj! Děkujeme, že s námi pomáháte rozvíjet venkov.