standard-title Strategie 2021-2027

Strategie 2021-2027

V roce 2014 jsme s vaší pomocí začali zpracovávat strategii, která se stala odrazovým můstkem pro spokojenější život v našem regionu. I díky tomuto dokumentu se nám podařilo do území dostat takřka 70 milionů Kč a podpořit desítky menších i větších projektů. Také v následujících letech budeme vaším nápadům pomáhat od jejich vzniku, přes financování až po realizaci.

Napomůže nám v tom nová strategie pro roky 2021-2027. Ta se začala rodit v listopadu 2020, kdy jsme na našem webu uveřejnili dotazníky zaměřující se na zjišťování potřeb území i na sběr projektových záměrů. Na začátku roku 2021 jsme pak začali navštěvovat starosty a starostky, abychom zjistili, co jejich území i občany trápí a kde je prostor pro zlepšení. Jakmile to protiepidemiologická opatření dovolila, sešli jsme se se všemi starosty a starostkami u kulatého stolu a společně prodiskutovali identifikované problémy i možná řešení. Další veřejná projednání se konala se zástupci neziskového sektoru a širokou veřejností a s podnikateli, které opět doplnila veřejnost.

Po několika měsících práce tak vznikla koncepční část, kterou Mimisterstvo pro místní rozvoj schválilo 7. září 2021. Stáhnout si ji můžete níže.

V březnu roku 2023 byl spuštěn projekt MAS Hříběcí hory podporován z Operačního programu Zaměstnanost Plus s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000089. 

V létě 2023 byl MAS Hříběcí hory schválen také Programový rámec Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. 

V létě 2023 byl podán také Operační program IROP a čeká na své schválení, aby se začaly připravovat první výzvy. 

Region MAS Hříběcí hory tvoří 33 obcí, jejichž hranice prakticky kopírují jihozápadní část bývalého okresu Kroměříž. Stejně jako v uplynulých letech, i mezi lety 2021-2027 budeme usilovně pracovat pro každého z 21 577 místních obyvatel, aby se vám v těchto obcích nejen dobře žilo, ale také pracovalo a trávilo volný čas. Pomozte nám v tom. Dejte nám vědět, co vám ve vaší obci chybí a co je třeba zdokonalit. Máte-li nápad, jak by se úroveň života ve vaší obci nebo v celém našem regionu mohla zlepšit, podělte se s námi o něj! Děkujeme, že s námi pomáháte rozvíjet venkov.