standard-title EnKoMAS

EnKoMAS

„Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.“

Místní akční skupina získala projekt na Energetické koordinátory Místních akčních skupin EnKoMAS na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Program Národní plán obnovy, komponenta 2.5.3
Předmět podpory Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)
Číslo výzvy MPO NPO 6/2022
Výše přiznané dotace 150 000,00 Kč.
 

Náplní práce vytvořeného koordinačního místa je:

a. zvýšení povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
b. propagování individuálních a národních přínosů energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
c. zvýšení informovanosti v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
d. informování o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor jako Národní plán obnovy, Modernizační fond, Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám a dalších možnostech financování;
e. informování o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;
f. koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.