standard-title EnkoMAS

EnkoMAS

„Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.“

Místní akční skupina získala projekt na Energetické koordinátory Místních akčních skupin EnKoMAS na podporu koordinační a osvětové služby v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci individuálního a národního přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele.

Program Národní plán obnovy, komponenta 2.5.3
Předmět podpory Energetičtí koordinátoři Místních akčních skupin (EnKo MAS)
Číslo výzvy MPO NPO 6/2022
Výše přiznané dotace 150 000,00 Kč.