standard-title Informace o OPŽP

Informace o OPŽP

Opatření D.1.1.1 Ochrana přírody a krajiny – ÚSES

Typy projektů
 • Založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí
 • Zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
Celková alokace na opatření
 • 5 000 000 Kč (výše dotace 80 až 100 %)
Příjemci podpory
 • kraje, obce, DSO, OSS, státní podniky a organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení
 • příspěvkové organizace, NNO
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby

Opatření D.1.1.1 Ochrana přírody a krajiny – Protierozní opatření

Typy projektů
 • Opatření zamezující vodní erozi: opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku, stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku, preventivní opatření
 • Opatření zamezující větrné erozi: obnova či zakládání větrolamů
Celková alokace na opatření
 • 1 000 000 Kč (výše dotace 80 %)
Příjemci podpory
 • kraje, obce, DSO, OSS, státní podniky a organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení
 • příspěvkové organizace, NNO
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby

Opatření D.1.1.5 Revitalizace a regenerace zeleně

Typy podporovaných projektů
 • Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
Celková alokace na opatření
 • 4 000 000 Kč (výše dotace 60 %)
Příjemci podpory
 • kraje, obce, DSO, OSS, státní podniky a organizace
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., veřejnoprávní instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení
 • příspěvkové organizace, NNO
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby