standard-title 10. Výzva PRV

10. Výzva PRV

10. výzva v rámci Programu rozvoje venkova – stezky

Od 10. 11. 2023 do 15. 12. 2023 byl vyhlášen příjem žádostí v rámci 10. výzvy PRV. Žadatelé mohli podávat své projekty v rámci Fiche č. 9. Základní služby a obnova obcí v oblasti g) stezky. Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhalo zasláním přes Portál farmáře.

V rámci 10. výzvy PRV byly podány celkem 2 projekty. Oba projekty prošli administrativní kontrolou a byly předány Výběrové komisi k hodnocení. V úterý 13. 2. 2024 proběhlo jednání Výběrové komise, která všechny projekty obodovala dle předem daných kritérií a sestavila pořadí projektů. Následně proběhlo jednání Rady MAS 29. 2. 2024, která pořadí projektů potvrdila a schválila konečný seznam podpořených projektů včetně hraničního projektu výzvy. V rámci 10. výzvy PRV byly podpořeny 2 projekty v celkové alokaci 588 447 Kč. 

Kontaktní informace: Ing. Lenka Svozilová; tel.: 739 517 899; lenka.svozilova@hribecihory.cz  

Dokumenty k výzvě

Podání žádosti

Další dokumenty k výzvě