standard-title OPZ

OPZ

Typy projektů

 • terénní a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí
 • sdílená a neformální péče (vč. paliativní a domácí hospicové péče)
 • komunitní sociální práce (sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, dobrovolnictví, zapojení cílových skupin do života v obcích atd.)
 • podpora zaměstnanosti (flexibilní zaměstnání, tréninková pracovní místa a stáže, podnikatelské inkubátory atd.)
 • prorodinná opatření (příměstské tábory, programy pro rodiny, peer programy, slaďování rodinného a pracovního života atd.)
 • sociální bydlení
 • vzdělávání a osvěta

Další informace

 • žadatelem bude MAS samotná, bude realizovat tzv. klíčové projekty
 • 1. výzvy by měly být vyhlášeny v polovině roku 2022

Výše dotace

 • 100 % (výdaje projektu až do 10 milionů Kč)

Alokace pro MAS Hříběcí hory

 • 15 000 000 Kč