standard-title OPZ+

OPZ+

Typy projektů

 • terénní a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí
 • sdílená a neformální péče (vč. paliativní a domácí hospicové péče)
 • komunitní sociální práce (sousedská výpomoc, sdílení a výměna zkušeností, dobrovolnictví, zapojení cílových skupin do života v obcích atd.)
 • podpora zaměstnanosti (flexibilní zaměstnání, tréninková pracovní místa a stáže, podnikatelské inkubátory atd.)
 • prorodinná opatření (příměstské tábory, programy pro rodiny, peer programy, slaďování rodinného a pracovního života atd.)
 • sociální bydlení
 • vzdělávání a osvěta

Další informace zde: 

Komunitní práce na území MAS Hříběcí hory | MAS Hříběcí hory (hribecihory.cz)

Další informace

 • žadatelem bude MAS samotná, bude realizovat tzv. klíčové projekty
 • 1. výzvy by měly být vyhlášeny v polovině roku 2022

Výše dotace

 • 100 % (výdaje projektu až do 10 milionů Kč)

Alokace pro MAS Hříběcí hory

 • 15 000 000 Kč

Komunitní práce na území MAS Hříběcí hory

V březnu roku 2023 byl spuštěn projekt MAS Hříběcí hory podporován z Operačního programu Zaměstnanost Plus s registračním číslem: CZ.03.02.01/00/22_008/0000089

Projekt je zaměřen na komplexní pojetí komunitní práce na území MAS Hříběcí hory. Jeho cílem je
podpořit zejména osoby sociálně vyloučené vč. osob sociálním vyloučených ohrožených, seniory,
osoby pečující o děti do 15 let a širokou veřejnost, která aktivně působí na našem území. Projekt si
klade za cíl formou terénní komunitní práce, komunitního centra, komunitních táborů, edukační činností aktivizovat CS, zapojit ji do komunitního života, nastavit trvalou platformu komunitní práce v území.

Region Hříběcích hor mají na starost tři terénní komunitní pracovnice, které mohou rodiny i občané kontaktovat sami. Pomoc spočívá ve zprostředkování komunikace s úřady, vyřízení různých pochůzek, doprovázení, poradenství např. dluhové, příspěvek na péči, příspěvek na bydlení, datové schránky apod.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus, MAS tedy poskytuje veškerou pomoc občanům zdarma!

Potřebujete vy nebo někdo z rodiny pomoci? Znáte někoho ze svého okolí, kdo pomoc potřebuje? Neváhejte nás kontaktovat! Kontakty viz níže nebo v Kontaktech našich webových stránek.