standard-title 8. výzva PRV

8. výzva PRV

V 8. výzvě Programu rozvoje venkova Místní akční skupiny Hříběcí hory z.s. bylo podpořeno celkem 23 žádostí. Konečný seznam podpořených a nepodpořených žádostí naleznete níže.

Příjem žádostí probíhal od 24. 2. 2022 do 11. 4. 2022. Přijato bylo celkem 27 žádostí. Výběrové komisi bylo předloženo nakonec 25 žádostí. Dne 16. 6. 2022 proběhlo zasedání Výběrové komise, která stanovila pořadí projektů. Dne 21. 6. proběhlo jednání Rady MAS, která vzhledem ke stanovené alokaci rozhodla o podpoření 23 projektů.

8. výzva PRV

Prezentace k semináři

Přílohy k výzvě

Metodiky

Podání žádosti

Podání příloh

Další dokumenty k výzvě