standard-title MAP III ORP Kroměříž

MAP III ORP Kroměříž

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022989 

ORP Kroměříž je prostorem, kde vzdělávání v mateřských i základních školách, stejně jako v dalších vzdělávacích institucích, probíhá ve vzájemné souhře a spolupráci. Jsou s rozmyslem vytvářeny prostorové, materiální i intelektuální předpoklady pro kvalitní výuku, rozvoj spolupráce v komunitě a individuální přístup k žákům. Spolupracující síť všech typů zařízení využívá nejen infrastrukturu, ale rovněž získávané znalosti a zkušenosti tak, aby docházelo k přirozenému, rovnoměrnému a udržitelnému rozvoji v celé šíři spektra vzdělávání v území. Žáci pod společným vedením rodičů a pedagogů přebírají odpovědnost za své vzdělávání a uplatnění v životě.

Veškeré podrobnosti k projektu najdete na stránkách www.mapkm.cz.

 • Období realizace: 1.7.2022 – 30.11.2023
 • Dotace: 2 396 352 Kč
 • Žadatel: Město Kroměříž
 • Partneři projektu: MAS Hříběcí hory, MAS Jižní Haná

Mimo projekt MAP III ORP Kroměříž pomáháme místním školám a školkám také se šablonami, zjednodušenými projekty v gesci MŠMT. Nabízíme bezplatnou konzultaci, pomoc s vyplněním žádosti i při administraci zpráv o realizaci.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž III, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022989 (ukončeno)

 • Období realizace: 1.7.2022 – 30.11.2023
 • Dotace: 2 396 352 Kč
 • Žadatel: Město Kroměříž
 • Partneři projektu: MAS Hříběcí hory, MAS Jižní Haná

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596 (ukončeno)

 • Období realizace: 1.7.2018 – 30.6.2022
 • Dotace: 14 726 334 Kč
 • Žadatel: Město Kroměříž
 • Partneři projektu: MAS Hříběcí hory, MAS Jižní Haná

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000125 (ukončeno)

 • Období realizace: 1.9.2016 – 30.6.2018
 • Dotace: 3 854 816 Kč
 • Žadatel: Město Kroměříž
 • Partneři projektu: MAS Hříběcí hory, MAS Jižní Haná