standard-title 9. výzva PRV

9. výzva PRV

9. výzva v rámci Programu rozvoje venkova – zemědělští podnikatelé 

Od 22. 2. 2023 do 31. 3. 2023 byl vyhlášen příjem žádostí v rámci 9. výzvy PRV. Žadatelé mohli podávat své projekty v rámci Fiche č. 1. Podpora investic v zemědělských podnicích. Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhalo zasláním přes Portál farmáře.

V rámci 9. výzvy PRV bylo podáno celkem 13 projektů. Všechny projekty prošli administrativní kontrolou a byly předány Výběrové komisi k hodnocení. V úterý 23. 5. 2023 proběhlo jednání Výběrové komise, která všechny projekty obodovala dle předem daných kritérií a sestavila pořadí projektů. Následně proběhlo jednání Rady MAS 25. 5. 2023, která pořadí projektů potvrdila a schválila konečný seznam podpořených projektů včetně hraničního projektu výzvy. V rámci 9. výzvy PRV bylo podpořeno celkem 7 projektů v celkové alokaci 3 052 656 Kč. 

Kontaktní informace: Ing. Lenka Svozilová; tel.: 739 517 899; lenka.svozilova@hribecihory.cz  

Dokumenty k výzvě

Podání žádosti

Podání příloh

Další dokumenty k výzvě