standard-title 3. výzva PRV

3. výzva PRV

Ve středu 25. dubna 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory v pořadí třetí výzvu v Programu rozvoje venkova. Sběr žádostí o dotaci proběhl přes Portál farmáře od 25. dubna do 24. května. Finální termín registrace žádostí na RO SZIF byl stanoven na 30. června 2018 (včetně). Celková výše alokace pro třetí výzvu činila
9 834 380,- Kč.

Výběr žádostí ve 3. výzvě PRV

Dokumenty ke 3. výzvě PRV

Přílohy k Žádosti o dotaci

Příručky a metodiky