standard-title 6. výzva PRV

6. výzva PRV

Jedná se o výzvu, která byla zaměřená na fichi č. 9. Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech (tzv. článek 20). Na tuto výzvu bylo alokováno celkem 2 395 275 Kč. Žádosti byly podávány v termínech od 5. srpna do 10. září 2020. Celkem bylo přijato 21 žádostí.

Rozdělení žádostí dle oblasti podpory:

  • Oblast a) veřejná prostranství – 3 žádosti
  • Oblast f) kulturní a spolková zařízení včetně knihoven – 15 žádostí
  • Oblast d) obchody pro obce – 2 žádosti
  • Oblast g) stezky – 1 žádost

Všechny žádosti postupně prošly administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Pouze jednomu projektu byla ukončena administrace. K samotnému hodnocení a výběru projektů Výběrovou komisí tak postoupilo 20 projektů. Vzhledem k nedostatečné alokaci mohlo být nakonec podpořeno 19 projektů. Nejméně bodů získal projekt, který měl nejvyšší způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace. 

Výběr žádostí v 6. výzvě PRV

Dokumenty k 6. výzvě PRV