standard-title PRV

PRV

Během února, března 2023 MAS vyhlásí výzvu v rámci PRV pro zemědělské podnikatele. Přesný harmonogram výzvy bude zveřejněn v lednu 2023. Mezi zemědělské podnikatele bude přerozděleno minimálně 2,95 mil. Kč.

Žadatelé: zemědělští podnikatelé

Způsobilé výdaje: stavby, stroje a technologie pro zemědělskou prvovýrobu

Dotace: 50% ze způsobilých výdajů

Místo realizace musí být na území Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.

Kontaktní informace: Ing. Lenka Svozilová; tel.: 739 517 899; lenka.svozilova@hribecihory.cz  

Podání žádosti

Podání příloh

Další dokumenty k výzvě