standard-title PRV

PRV

Vyhlášení 9. výzvy v rámci Programu rozvoje venkova pro zemědělské podnikatele.

MAS Hříběcí hory, z.s. vyhlašuje od 22. 2. 2023 svou 9. výzvu v rámci PRV. Příjem žádostí bude umožněn od 22. 2. 2023 do 31. 3. 2023. Celková výše alokace pro 9. Výzvu je 2 974 612 Kč. Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fiche č. 1 Podpora investic v zemědělských podnicích. Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Seminář pro žadatele k 9. výzvě PRV 8. 3. 2023 od 9:00 v KD Zdounky.  

Způsobilými žadateli jsou zemědělští podnikatelé. Mezi způsobilé výdaje patří: stavby, stroje a technologie pro zemědělskou prvovýrobu. Místo realizace musí být na území Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.

Příklady zemědělských projektů, které MAS podpořila v minulých letech: traktor, čtyřradliční otočný pluh, nakladač, třínápravový vůz, diskový žací stroj, plošinový přívěs (přepravník balíků), luční brány s přívěsem, setřasač ovoce, svinovací lis na kulaté balíky, jedno rotorový shrnovač sena, mobilní hrazení, zastřešení venkovního krmelce, návěsná cisterna atd.  

 

Kontaktní informace: Ing. Lenka Svozilová; tel.: 739 517 899; lenka.svozilova@hribecihory.cz  

Dokumenty k výzvě

Podání žádosti

Podání příloh

Další dokumenty k výzvě