standard-title Výzva IROP č. 5/2024 – Veřejná prostranství

Výzva IROP č. 5/2024 – Veřejná prostranství

Začátek příjmu žádostí

22. 4. 2024 ve 10:00

Konec příjmu žádostí

24. 6. 2024 ve 14:00

Alokace výzvy (dotace)

 5 000 000 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt

 500 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

 3 900 000 Kč

Míra spolufinancování žadatele

 5 % (95 % dotace)

Dokumenty k výzvě:

Text Výzvy IROP č. 5/2024 – Veřejná prostranství

Kontrolní list – Administrativní kontrola

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Formulář projektového záměru

 

Dokumenty k nadřazené výzvě ŘOP IROP č. 73 – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD)

Obecná i specifická pravidla pro žadatele a příjemce včetně příloh. 

IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 73. výzva IROP – Veřejná prostranství – SC 5.1 (CLLD) (gov.cz)