standard-title Výzva IROP č. 4/2024 – Kultura

Výzva IROP č. 4/2024 – Kultura

 

Začátek příjmu žádostí

22. 4. 2024 ve 10:00

Konec příjmu žádostí

3. 6. 2024 ve 14:00

Alokace výzvy (dotace)

 3 000 000 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt

 300 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

 1 500 000 Kč

Míra spolufinancování žadatele

 5 % (95 % dotace)

Zápis z hodnocení projektů Výběrovou komisí ze dne 18. 6. 2024

Dokumenty k výzvě: 

Seznam přijatých projektových žádostí 

Text Výzvy č. 4/2024 – Kultura 

Kontrolní list – administrativní kontrola

Kontrolní list – věcné hodnocení 

Formulář projektového záměru 

 

Dokumenty vztahující se k nadřazené výzvě řídícího orgánu: 

Obecná i specifická pravidla pro příjemce a žadatele včetně příloh.

IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 70. výzva IROP – Kultura – památky a muzea – SC 5.1 (CLLD) (gov.cz)