standard-title Výzva IROP č. 3/2024 – Cestovní ruch

Výzva IROP č. 3/2024 – Cestovní ruch

Začátek příjmu žádostí

22. 4. 2024 ve 10:00

Konec příjmu žádostí

26. 5. 2024 ve 10:00

Alokace výzvy (dotace)

 1 000 000 Kč 

Min. výše způsobilých výdajů na projekt

 350 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

 1 052 630 Kč

Míra spolufinancování žadatele

 5 % (95 % dotace)

Dokumenty k výzvě: 

Text Výzvy č. 3/2024 – Cestovní ruch

Kontrolní list – Administrativní kontrola 

Kontrolní list – Věcné hodnocení 

Formulář projektového záměru

 

Dokumenty vztahující se k nadřazené výzvě 

Obecná i specifická pravidla pro žadatele a příjemce dotace včetně příloh těchto pravidel

IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – 86. výzva IROP – Cestovní ruch – SC 5.1 (CLLD) (gov.cz)