standard-title Výzva IROP č. 1/2023 – Hasiči

Výzva IROP č. 1/2023 – Hasiči

 

Začátek příjmu žádostí

10. 11. 2023 ve 12:00

Konec příjmu žádostí

  5. 1. 2024 ve 12:00

Alokace výzvy

 9 000 000 Kč (celkové způsobilé výdaje)

Min. výše způsobilých výdajů na projekt

 400 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt

 3 000 000 Kč

Míra spolufinancování žadatele

 5 % (95 % dotace)

 

Dokumenty k výzvě: 

 

Dokumenty k nadřazené výzvě ŘOP IROP č. 61 – Hasiči – SC 5.1 (CLLD)

Seminář pro žadatele

Termín konání semináře pro žadatele je: 28. 11. 2023 v 10.00 hod v přísálí domu kultury ve Zdounkách

Registrace na seminář, konzultace směřujte na Ing. Veroniku Zbořilovou, email: veronika.zborilova@hribecihory.cz, tel. 777 730 583.