standard-title 5. výzva OPZ – Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.

5. výzva OPZ – Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I.

Ve středu 24. dubna 2019 vyhlásila MAS Hříběcí hory 5. výzvu OPZ – Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I. Sběr žádostí probíhal od středy 24. dubna 2019 do pátku 12. července 2019 12:00 prostřednictvím portálu MS2014+. Celková výše finančních prostředků alokovaných na tuto výzvu byla
2 000 000 Kč. Podrobnosti k vyhlašované výzvě naleznete níže.

Školení pro žadatele proběhlo dne 10.5.2019 od 9:00. Pozvánku je možné stáhnout zde. Prezentace ze semináře je dostupná zde.

 

Seznam přijatých žádostí

Zápis z jednání výběrové komise

Zápis z jednání Rady MAS

EK Rada MAS

Projekty neprošly věcným hodnocením.