standard-title 2. výzva OPZ – Sociální začleňování II.

2. výzva OPZ – Sociální začleňování II.

V pondělí 17. září 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory v pořadí 2. výzvu OPZ v rámci Sociálního začleňování. Své žádosti mohli zájemci předkládat prostřednictvím systému MS2014+ do pátku 16. listopadu 2018. Text výzvy vč. povinných příloh uvádíme níže. Pozvánku na seminář pro žadatele si můžete stáhnout zde.