standard-title 7. výzva IROP – chodníky IV.

7. výzva IROP – chodníky IV.

Příjem žádostí byl ukončen. V pátek 1. října vyhlásila MAS Hříběcí hory 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury IV. Jednalo se o poslední výzvu IROP financovanou z období 2014-2020, byly na ni proto využity veškeré zbývající finance IROP. Celkem tak bylo pro žadatele připraveno 2 865 517,07 Kč. Žádosti bylo možné podávat přes MS2014+ v termínu od 1. října do 31. října 2021 do 15 hodin. Podrobnosti k výzvě, vč. jejího znění a hodnoticích kritérií, naleznete níže.

Zájemci o výzvu se mohli v úterý 12. října 2021 zúčastnit semináře, který je seznámil s podmínkami výzvy, prostředím MS2014+ i postupem vyplnění žádosti. Své žádosti mohli konzultovat také na martina.lecianova@hribecihory.cz nebo na 731 494 244.

Výběr žádostí v 7. výzvě IROP

Dokumenty k výzvě

Příručky a metodiky