standard-title 3. výzva IROP – chodníky II.

3. výzva IROP – chodníky II.

V pondělí 1. července 2019 vyhlásila MAS Hříběcí hory 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Bezpečnost dopravní infrastruktury II. Sběr žádostí probíhal elektronicky v systému MS2014+ od 1. července do 31. července. Celková alokace pro danou výzvu byla 6 414 885,- Kč, tato částka byla rozhodnutím Rady ze 14. července 2020 dále navýšena o 58 755,74 Kč. Po navýšení činí alokace pro 3. výzvu 6 473 640,74 Kč.

Zájemci o dotaci se mohli zúčastnit semináře, který je seznámil s podmínkami výzvy, prostředím MS2014+ i postupem vyplnění žádosti, který se uskutečnil ve čtvrtek 11. července od 9 hodin v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. 

Výběr žádostí ve 3. výzvě IROP

Dokumenty k výzvě

Příručky a metodiky