standard-title 5. výzva IROP – sociální infrastruktura

5. výzva IROP – sociální infrastruktura

V pátek 28. srpna 2020 vyhlásila MAS Hříběcí hory 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Rozvoj a kvalita sociálních služeb a komunitní sociální práce I. V rámci ní je možné požádat o dotaci na stavební úpravy a/nebo nákup zařízení a vybavení, které vytvoří/zkvalitní podmínky pro poskytování sociálních služeb definovaných zákonem č. 108/2006 Sb. Sběr žádostí bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 28. srpna do 30. září 2020. Celková alokace pro danou výzvu činí 1 052 630,- Kč.

Zájemci o dotaci se mohli zúčastnit semináře, který je seznámil s podmínkami výzvy, prostředím MS2014+ i postupem vyplnění žádosti. Seminář se uskutečnil ve čtvrtek 10. září 2020 od 9 hodin v budově Nového zámku ve Zborovicích. Účastníci se mohli přihlásit na 731 494 244 nebo na martina.lecianova@hribecihory.cz.

Výběr žádostí v 5. výzvě IROP

V dané výzvě nebyl přijat žádný projekt.

Dokumenty k výzvě

Příručky a metodiky