standard-title 4. výzva IROP – sociální podnikání

4. výzva IROP – sociální podnikání

Poslední březnové pondělí vyhlásila MAS Hříběcí hory 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Podpora zaměstnanosti, sociální podnikání I. Sběr žádostí bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 30. března do 31. srpna 2020. Celková alokace pro danou výzvu činí 8 537 277,- Kč.

Vzhledem k zákazu akcí v rámci opatření proti šíření koronaviru se zájemci se základními informacemi týkajícími se vyhlášené výzvy, principy sociálního podnikání či postupem pro podání žádosti mohli seznámit v níže přiložené prezentaci. Případným žadatelům byly poskytovány osobní konzultace, s dotazy se mohli obracet také na email martina.lecianova@hribecihory.cz nebo telefonicky na 731 494 244.

Výběr žádostí ve 4. výzvě IROP

V dané výzvě nebyl přijat žádný projekt.

Dokumenty k výzvě

Příručky a metodiky