Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Díky němu si žadatelé v příštím roce rozdělí 30 milionů korun.

Dotace z prostředků MZe může být maximálně 70 %. Jednotliví zájemci budou moci dostat až 200 000 Kč na projekt, spodní hranice podpory je stanovena na 15 000 Kč. Příjem žádostí proběhne elektronicky od 1. února do 19. února 2021. Peníze bude možné čerpat například na údržbu či obnovu kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, venkovních soch, hřbitovů a hřbitovních zdí a mohou je využít obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a vlastníci staveb či pozemků.

Aktuální zásady pro poskytování dotací v tomto programu najdete na stránkách MZe.