Vydán Zpravodaj venkova 5/2017                                                                                                                 13.7.2017

ZV 5 2017Ve Zpravodaji si můžete přečíst:

- Komunální rozpočty posílí. Poslanci nakonec jednohlasně schválili zvýšení rozpočtového určení daní pro obce a města
- Zpoždění operačních programů aneb úřady proti místnímu rozvoji
- Ministr Jurečka: Na náš venkov se musí vrátit služby a prodejny potravin
- Dopady nového protikuřáckého zákona na obce
- Koncepce rodinné politiky: co přinese obcím?
- OSA porušuje autorský zákon
- Nedostatečný limit pro spolky k osvobození od EET
- Zabraňme vylidňování území aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání
- Města a obce: Lidé třídí odpadu víc a s větším zájmem

 Zpravodaj dostupný zde.


Jarní úklidová sezóna úspěšně zakončena, podzimní se chystá                                                                    4.7.2017

Uklidme 2017 vysledkyTisková zpráva. Poslední úklidovou akcí v Havířově skončila o uplynulém víkendu jarní etapa dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017. Zúčastnilo se jí přes 83 000 dobrovolníků, což je bezmála tolik, jako za celý loňský rok. Podzimní termín úklidů 23. září bude generálkou na dlouho připravovaný celosvětový World Cleanup Day, který proběhne příští rok ve více než 100 zemích na všech kontinentech.

Celá tisková zpráva dostupná zde.

 


Pozvánka na jednání Členské schůze                                                                                                              13.6.2017

Jednání Členské schůze se uskuteční ve čtvrtek 22.6.2017 v 16.00.

Program jednání:

1. Úvodní slovo předsedy Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Volba volební komise
6. Informace z MAS
7. Volba členů kontrolní komise – konec mandátu
8. Volba místopředsedy MAS
9. Schválení výroční zprávy 2016
10. Přijetí nových členů/ vyloučení členů
11. Schválení členských příspěvků na rok 2018
12. Interní postupy MAS – pro všechny operační programy
13. Diskuse, různé
14. Závěr

Pozvánka


Pozvánka - Autority a jejich místo v životě dítěte/žáka                                                                                 30.5.2017

Srdečně Vás zveme na druhý seminář s paní lektorkou PaedDr. Mgr. Věrou Facovou na téma Autority a jejich místo v životě dítěte/ životě žáka
Program:

  • Autorita jako důležitý vzor pro rozvoj dítěte
  • Rodičovská autorita, současná rodina, změny v rodinném systému
  • Sociální potřeby, systém, řád.
  • Může být pedagog autoritou?
  • Jak vztahy k autoritám ovlivňují chování žáka ve škole a v dospělosti
  • Dotazy + Diskuze

Pozvánka Autority a jejich místo v životě dítěte

Pozvánka Autority a jejich místo v životě žáka


Navazování spolupráce se Slovinskými MAS                                                                                                  26.5.2017

Tisková zpráva. V termínu 17. až 20. května 2017 vyrazila bezmála čtyřicetičlenná výprava složená ze zástupců MAS z celé ČR, na odbornou exkurzi do Slovinska, konkrétně okolí města Ptuj.
Celou akci zorganizovala MAS Podlipansko ve spolupráci se slovinskou Sítí pro rozvoj venkova. Dvoudenní program byl zaměřen na navázání nových partnerství pro projekty spolupráce, představení úspěšných projektů jednotlivých tuzemských i slovinských MAS podpořených z Programu rozvoje venkova a příklady dobré praxe v oblasti tradiční lokální zemědělské produkce. Akce byla podpořena z prostředků Celostátní sítě pro venkov v rámci Programu rozvoje venkova. Celá tisková zpráva ke stažení zde.


DEŠŤOVKA! Nový program MŽP                                                                                                                     26.5.2017
dešťovkaChcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR – DEŠŤOVKA. Vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů se otevírá nová příležitost pro čerpání dotací.
Své žádosti mohou zájemci o dotace elektronicky podávat od 29. května až do vyčerpání stomilionové alokace. Aplikace pro elektronický příjem žádostí a další podrobné informace o programu budou pro žadatele k dispozici na webových stránkách programu https://www.dotacedestovka.cz/.

Dokumenty k výzvě dostupné zde.

Často kladené dotazy.


! Programový rámec IROP - typy projektů                                                                                                      27.4.2017

MAS Hříběcí hory bude v období 2017 - 2023 průběžně vyhlašovat výzvy - zde si můžete přečíst programový rámec IROP a typy projektů. 


Blíží se ukončení výzvy na ŠABLONY pro MŠ a ZŠ                                                                                         27.4.2017

Již 30. června 2017 bude ukončen příjem žádostí o podporu zjednodušeného vykazování (= šablon) pro MŠ a ZŠ!
Ze šablon, které mají 100% dotaci lze uhradit náklady na personální výpomoc (chůvy, asistenti pedagoga, psychologové…), vzdělávání zaměstnanců (matematická a čtenářská gramotnost, inkluze, péče o děti do 2 let…) či podporu spolupráce (setkávání s rodiči, vzájemné hospitace….) a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem (doučování, školní kluby…) a jiné. Nabídka šablon je poměrně široká a lze do nich zahrnout i aktivity, které z názvu šablony přímo nevyplývají, přestože jsou uznatelné.
Pro všechny ředitele školských zařízení z území MAS Hříběcí hory, kteří mají zájem o podání žádosti o podporu, jsme k dispozici. Nabízíme Vám bezplatné poradenství a metodické vedení během celé realizace projektu.

Kontakt: Nikola Staňková, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ministerstvo pro místní rozvoj řeklo ANO strategii MAS Hříběcí hory                                                             26.4.2017

S radostí všem oznamujeme, že po necelém roce od předložení strategie k hodnocení, byla dne 25. 4. 2017 Strategie MAS Hříběcí hory - Naše místo pro život - schválena! Schválení strategie ze strany Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva práce a sociálních věcí znamená, že v příštích letech budeme podpořenou místní akční skupinou a orgány MAS budou moci rozdělit dotace do našeho regionu přesahující 57 mil. Kč.

Celá tisková zpráva zde.


Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova 03/2017                                                                                             6.4.2017

Zpravodaj venkova si můžete přečíst zde.

 


Velký jarní úklid proběhne v sobotu 8. dubna. Přidejte se!                                                                             30.3.2017

Uklidme světHlavní termín dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je připraven na sobotu 8. dubna. Zúčastní se ho 1% našich spoluobčanů, což je pro letošek cílem organizátorů. Každopádně půjde o největší environmentálně zaměřenou akci v dějinách České republiky. Udělat dobrý skutek, nejen pro přírodu, ale i pro sousedy, pro své děti, pro čisté životní prostředí, pro svůj pocit odpovědnosti tak může opravdu každý.

Celá tisková zpráva.


Výsledky výzvy pro spolky                                                                                                                            28.3.2017

Seznam podpořených i nepodpořených žádostí naleznete zde. Zápis ze zasedání výběrové komise dostupný zde. Zápis ze zasedání Rady MAS naleznete zde.


Výzva pro spolky a zájmová sdružení                                                                                                             1.3.2017

Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. vyhlašuje dne 1. března 2017. Výzvu pro spolky a zájmová sdružení z území MAS Hříběcí hory.

Výzva běží od 1.3. do 17.3.2017 do 12.00

Žadatelé: registrované místní spolky a kluby, sdružení a neziskové organizace nebo neregistrované skupiny občanů prostřednictvím organizací s právní subjektivitou či obce, registrované církve a jejich organizace, příspěvkové organizace

Výše podpory: min. 2 000 Kč, max. 10 000 Kč

Na sportovní, kulturní a společenské akce, které se uskuteční v době od 1.4. do 31.10.2017

Způsobilé výdaje: 

-pronájem prostor, poplatky za zábor veřejného prostranství, pronájem zařízení, pronájem vybavení a techniky, DILIA
-občerstvení, doprava a vstupné pro účastníky akce, 
-služby lektorů, přednášejících a účinkujících
 
Typy akcí: dětské dny, divadelní představení, hody v obci, myslivecké závody, slety čarodějnic, přednášky, stavění/kácení máje, setkání důchodců, akce na noc kostelů apod....
 
Zaregistrované žádosti, výsledky hodnocení naleznete zde.

Již za 2 měsíce proběhne velký jarní úklid. Přidejte se!                                                                                  8.2.2017

Uklidme světDo vypuknutí dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 zbývají přesně dva měsíce. Po loňském rekordním ročníku je letošním cílem překonání hranice 100 000 zapojených dobrovolníků. Své úklidy mohou zájemci o uklízení přihlašovat již nyní na webu projektu www.UklidmeCesko.cz. Není na co čekat, vzkazují organizátoři akce.


Přesně za 2 měsíce, v sobotu 8. dubna 2017, proběhne letošní hlavní termín úspěšné akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, zaměřené na dobrovolnické úklidy černých skládek, ale i drobného nepořádku z naší přírody, vesnic a měst. Jak to funguje? Od nynějška je možné na stránkách projektu www.UklidmeCesko.cz přihlašovat plánované úklidy a všem zaregistrovaným organizátorům budou poskytnuty nezbytné rady k plánování i propagaci jejich akcí. „Navíc máme dobré zprávy. V letošním roce bychom díky podpoře Ministerstva životního prostředí a sponzorů měli mít opět zajištěny pevné pytle pro všechny zájemce, kterým z loňského ročníku nezbyly zásoby či nemají vlastní zdroje“, sdělila nám jedna z organizátorů, Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.


Dotace ZK. Podpora včelařství ve Zlínském kraji na rok 2017                                                                         9.1.2017

Logo ZKPříjem žádostí: od 1. 2. 2017 do 3. 3. 2017 do 12:00 hodin.
Žadatelem je fyzická osoba - zájmový včelař

Podporované opatření Programu: nákup včelařského vybavení

• Nákupem včelařského vybavení se rozumí nákup vybavení a jeho použití na stanovišti a to včelařským startem pro začínající včelaře, rozšířením včelstev u stávajících včelařů nebo obměnou úlů a díla u stávajících včelařů. Předmětem podpory není nákup včelařského vybavení na sklad, či do rezervy.

Podporované aktivity v Programu:
• Nákup základního vybavení (povinné) – 3 až 6 ks nástavkových úlů s varroa dnem, 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků
• Nákup doporučeného vybavení – včelařský kuřák, rojáček, rozpěrák, včelařský drátek.

Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 5 000 Kč.
Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 Kč.
Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Více informací zde.

 


Dotace ZK. Program na podporu obnovy venkova 2017                                                                                   6.1.2017

Logo ZK• Příjem žádostí – od 23. 1. 2017 do 15. 2. 2017 do 12:00 hodin
• Způsobilí žadatelé – obce Zlínského kraje do 2000 obyvatel
• Míra dotace – dotační titul 1 až 60%, dotační titul 2 až 70%

 Dotační titul 1: Projekty na obnovu obecního majetku

Opatření: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce
• Revitalizace a obnova veřejných prostranství včetně mobiliáře

Opatření: 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje
• Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd, popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy.
• Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti, či odstranění nebezpečných míst a napojení na hlavní komunikační tahy.

Opatření: 1.3 Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů sloužící jako sportovní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce
• Rekonstrukce, oprava a rozšíření objektů sportovních zařízení včetně zázemí (tělocvičny, šatny, sociální zařízení apod.).
• Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních areálů (sportoviště, víceúčelová hřiště apod.) a dětských hřišť.

Opatření: 1.4 Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci
• Rekonstrukce a oprava objektů sloužících volnočasovým a kulturním aktivitám (knihovny, obecní muzea, kulturní zařízení, prostory pro setkávání spolků či jiných organizací působících v obci apod.).


Dotační titul 2: Projekty na zpracování územních plánů
Opatření 2.1: Zpracování návrhu územního plánu obcí

Opatření 2.2: Zpracování změny územního plánu vyvolané požadavkem nebo činností státní správy (např. změna nadřazené dokumentace, komplexní pozemkové úpravy v obci, změna oborové koncepce dotčeného orgánu atd.).

Výzva ke stažení


Dotace MZe. Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017                                           6.1.2017

Příjem žádostí MZe : 1. 2. 2017 – 24. 2. 2017MZe

Způsobilí žadatelé: obce do 5 000 obyvatel


Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.
Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

Typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.
Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů).
Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.).
Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 25 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč.
Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.
Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.
Výše dotace:
Výše dotace maximálně 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.
Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč.
Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč.

Zásady ke stažení 


Smuteční oznámení Bedřicha Gardavského                                                                                                             2.1.2017

S lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil Bedřich Gardavský, dlouholetý starosta obce Věžky a člen Mysliveckého spolku Troják Věžky - Zlobice. Zemřel v pondělí 26.12.2016 ve věku 81 let. 


Zápis z jednání členské schůze                                                                                                                                22.12.2016

Zápis z jednání členské schůze MAS, která se konala 8.12.2016 si můžete přečíst zde.

 


Pozvánka na jednání členské schůze MAS                                                                                                               8.11.2016

Vážení členové MAS Hříběcí hory,

rádi bychom Vás pozvali na jednání členské schůze, která se bude konat ve čtvrtek 8. 12. 2016 v Těšánkách od 16.00.

Předpokládaný program jednání:

1. Úvodní slovo předsedy Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Volba volební komise
6. Informace z MAS
7. Volba členů rady MAS
8. Volba předsedy MAS
9. Volba členů výběrové komise
10. Přijetí nových členů/ vyloučení členů
11. Informace o projektech MAS
12. Diskuse, různé
13. Závěr


Zpravodaj venkova  9/2016                                                                                                                                     3.11.2016

V novém čísle Zpravodaje venkova si můžete přečíst:ZV 9 2016

- Manifest Evropského venkovského parlamentu
- Výbor NS MAS řešil zpoždění hodnocení SCLLD
- Díky SMS získají MAS v novém zákonu status veřejné prospěšnosti
- Rodinných oslav se změna ohledně nočního klidu netýká
- Díky novele stavebního zákona by mělo být řízení rychlejší
- Regionální provozovatelé i samosprávy chtějí národní zpravodajský pořad
- Ministr Jurečka: Chceme podpořit život a podnikání v malých obcích
- II. ročník konference Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově
- MMR opět podpoří rozvoj regionů. Do krajů půjde přes miliardu korun
- SZIF startuje příjem žádostí 3. kola Programu rozvoje venkova
- SFŽP: Nové výzvy na odpady
- Program MZe na obnovu kulturního dědictví má úspěch

Zpravodaj je dostupný zde. 

 


Výsledky fotosoutěže                                                                                                                                               22.8.2016

Do druhého ročníku fotosoutěže bylo zasláno 38 fotografií, které byly posouzeny porotou. Hlasování o nejlepší fotografii probíhalo také na facebooku. Výsledky poroty si můžete prohlédnout zde. Výsledky hlasování veřejnosti zde. 

 


Odborné semináře o boji se suchem a ekologickými zátěžemi                                                                             19.7.2016

Semináře zaměřené na boj se suchem a likvidaci ekologických zátěží připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Semináře se uskuteční na přelomu července a srpna v Ostravě, Praze a Brně. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti.

Semináře jsou zaměřeny jednak na problematiku spojenou se současným nedostatkem podzemních vod a kvalitní pitné vody, druhou oblastí, které se budou věnovat, je odstraňování nelegálních skladů odpadů a sanace jejich havarijních stavů. Na seminářích budou představeny konkrétní možnosti řešení těchto problémů i aktuální možnosti, jak v uvedených oblastech získat dotaci. První seminář se bude konat 26. července v Ostravě, druhý 27. července v Praze, poslední pak druhého srpna v Brně. Semináře se uskuteční vždy v budově magistrátu těchto tří měst.

Více se dočtete zde.


Fotosoutěž prodloužena                                                                                                                                          26.5.2016 

Fotosoutěž 2Fotosoutěž "Region tvýma očima" byla prodloužena, a to o celý měsíc. Můžete tak své fotografie zasílat až do 30. 6. 2016. Těšíme se na Vaše fotografie!

 Soutěžní téma:

- Stáří na našem venkově
- Barvy Hříběcích hor
- Tradice a zvyky v regionu

Kategorie soutěžících:

- Do 15 let věku včetně
- Od 16 let věku

Více informací v letáku nebo zde.


Zpravodaj venkova 5/2016                                                                                                                                     26.5.2016

ZV 5 2016V novém čísle Zpravodaje venkova si můžete přečíst:

- 165 MAS podalo do konce března na MMR místní rozvojovou strategii CLLD/LEADER
- Spolek v dubnu debatoval o službách na venkově, RUD i semináři o rodině
- Obce poštu žádají o změnu: provozovat pošty všude nechtějí
- Stát by měl víc podpořit cestovní ruch, nelze na něj čerpat evropské dotace
- Města a obce požadují sjednocení kontrol samospráv
- O podporu na zvýšení dostupnosti mateřských škol je v IROP velký zájem
- Na zlepšení ovzduší nových 2,7 miliardy z OPŽP. Zájem dvojnásobně překonal alokaci

Zpravodaj je dostupný zde.


Monitoring dotačních zdrojů                                                                                                                                     4.5.2016 

Monitoring dotačních zdrojů uvádí přehled možností čerpání dotací. V květnovém přehledu naleznete otevřené výzvy v OP Zaměstnanost, PRV, IROP, OPŽP, Národním programu Životní prostředí, Nadaci ČEZ, Nadaci VIA a Přeshraniční spolupráci INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Monitoring naleznete zde.


První číslo Zpravodaje IROP                                                                                                                                    4.5.2016

Zpravodaj IROPZpravodaj IROP má ambice stát se užitečným zdrojem nejaktuálnějších informací o programu. Hlavním tématem prvního čísla Zpravodaje IROP je specifický cíl IROP 2.5 na podporu energeticky úsporného bydlení, ve kterém je aktuálně vyhlášena výzva č. 16 s názvem Energetické úspory v bytových domech.

Jaké plány a očekávání má řízení IROP pro rok 2016? O tom se dočtete v rozhovoru s náměstkem pro řízení sekce evropských programů Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňkem Semorádem.

Druhým tématem Zpravodaje IROP jsou dvě výzvy zaměřené na podporu předškolních zařízení. Obě výzvy jsou určeny pro zařízení s péčí o děti do 3 let, dětské skupiny a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání.
Ve zpravodaji se také dočtete o plánovaných výzvách v IROP pro rok 2016 a bližší informace o seminářích pro žadatele, které jsou organizovány ke každé výzvě.

Zpravodaj je dostupný zde.


Česko září čistotou. O víkendu jej uklidili desetitisíce dobrovolníků                                                                    18.4.2016 

Uklidme světTisková zpráva. O víkendu proběhla hlavní vlna úklidů v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Do 1 570 místních úklidů černých skládek a pohozeného odpadu se zapojilo okolo 65 000 dobrovolníků. Českou republiku se jim podařilo zbavit 1 600 tun odpadu. Organizátoři i přesto upozorňují, že v boji proti černým skládkám jsme pořád na začátku.

Hlavní úklidový den projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, který v tomto roce připadl na uplynulou sobotu, mají účastníci akce i organizátoři úspěšně za sebou. Do jaké míry se podařilo naplnit představy a cíle organizátorů akce? Kolik dobrovolníků se zapojilo a kolik odpadu dokázali uklidit z české přírody? A jak si Česká republika stojí v otázce černých skládek?

Celá tisková zpráva ke stažení zde.


Navlékněte pracovní rukavice. V sobotu se uklízí Česko                                                                                       15.4.2016 

Uklidme světTisková zpráva. Tuto sobotu, 16. dubna, se přes 70 000 dobrovolníků vydá uklidit své okolí, kus přírody, kus Země. Jarní dobrovolnické úklidy probíhají po celém světě, u nás se letos odehraje rekordních 1 818 akcí. Kde všude se k akcím lze přidat, zjistíte na www.UklidmeCesko.cz.

“Odhazovat odpadky, to se prostě nedělá.” Cílem organizátorů akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je zviditelnit problém černých skládek v naší zemi. “Chceme žít v čistém prostředí!” ozývají se nespokojení lidé. Prvním krokem však je přiznat si, že roztroušený odpad a nelegální skládky se z přírody samy neuklidí.

Jak se uklízí v Česku?
Dobrovolnické úklidy nejsou jen doménou ochránců přírody. Heslo těch letošních hlásá: “Uklízíme všichni”. Dobrovolní hasiči, rybáři, politici, myslivci, skauti, sportovci, maminky s dětmi, sousedské kolektivy nebo jen lidé s podobným smýšlením připravili 1 818 úklidů. Jen na jaře jich tak proběhne o 345 více než za celý loňský rok. A neuklízí jen Češi, pozitivní vztah ke svému okolí dokazují i skupiny zahraničních studentů vysokých škol či několik velvyslanectví.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.


Zpravodaj venkova 4/2016                                                                                                                                     13.4.2016

ZV 4V novém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:

- Tři organizace samospráv požadují významné posílení rozpočtů obcí. Debyrokratizací země
- Starostové jdou do boje proti zápachu. Vadí jim smrad z vepřína i biopaliv
- Obce: Do regionů by mělo jít víc peněz na cestovní ruch z národních zdrojů
- Bez peněz nelze rozvíjet území, stát by si to měl uvědomit
- Vydáváte zpravodaj města, obce nebo mikroregionu? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší!
- Roste ve vaší obci Strom roku 2016?
- Zemědělci dostanou 19 miliard na boj proti suchu. V krajině se objeví nové rybníky
- Počet rozpracovaných pozemkových úprav se zvýšil téměř o 320 %

Zpravodaj venkova dostupný zde.


Přípravy vrcholí. Za týden se bude uklízet Česko                                                                                                   8.4.2016

Uklidme světTisková zpráva. V rámci celorepublikové akce se chystá přes 1 600 úklidů. Kompletace a rozesílka balíků s úklidovým materiálem je v plném proudu. Dobrovolníci se mohou registrovat i nadále. V Brně uspořádala Městská policie předúklid injekčních stříkaček. Uklízet Česko bude i velvyslanec USA Andrew Shapiro.

Již příští sobotu se uskuteční většina úklidů českých měst, obcí i přírody v rámci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Počet přihlášených akcí přesáhl 1 600, úklidů se tak v jarním termínu odehraje přinejmenším o polovinu více než loni. Noví organizátoři mohou své úklidy přihlašovat i nadále, z logistických důvodů však již bez nároku na materiální podporu ve formě pevných pytlů a především pracovních rukavic. Jejich velkou část dodala stejně jako v loňském roce zdarma společnost CERVA, významný mezinárodní hráč na trhu s ochrannými pracovními pomůckami.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.


Výzva k podávání projektů na výsadbu stromů 2016                                                                                             8.4.2016

nadace partnerstvíZlepšete vaše životní prostředí. Vysaďte společně stromy, které vám později poskytnou čistější vzduch, příjemný stín i hezčí místo k procházkám.

V našich podmínkách prospívají domácí druhy stromů - lípy, duby, javory. Tradiční jsou u nás také ovocné stromy. Právě výsadby těchto druhů za účasti místních obyvatel při sázení jsou podporovány. Ještě důležitější než vlastní sázení je následná péče o sazenice, aby byly zdravé a bezpečné i pro další generace.

Uzávěrka: 28.4.2016
Max. výše dotace: 30 000 Kč
Žadatelé: spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, společenství vlastníků jednotek, družstva,školské právnické osoby, obce a svazky obcí.

Další informace naleznete zde.


Avízo výzvy - podpora škol                                                                                                                                      8.4.2016

MŠMTŘídicí orgán OP VVV zveřejnil avízo výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 3. Avízem se rozumí základní verze výzvy a doprovodné dokumentace informativního charakteru. Cílem zveřejnění avíza výzvy je poskytnou mateřským a základním školám jako potenciálním žadatelům výzvy více prostoru k přípravě a plánování jejich budoucího projektu. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace a detailních podmínek pro realizaci projektů, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ v květnu 2016. Dokumenty jsou dostupné zde.


„Kdo neuklízí, není Čech!“ říká Petr Čech…                                                                                                           1.4.2016

Uklidme světTisková zpráva. Hlavní mediální tváří kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 se stal brankář fotbalové reprezentace Petr Čech. K akci se navíc osobně připojí a v sobotu 16. dubna bude jako jeden z více než tisícovky organizátorů místních úklidů se svými spoluhráči uklízet okolí stadionu Old Traford, kde momentálně působí.

„Když jsme letos na začátku roku po sloučení s Českým svazem ochránců přírody měnili název naší úklidové akce z „Ukliďme Česko“ na nový společný „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016“, sami jsme netušili, jak blízko jsme k tomu, aby se naše iniciativa opravdu rozšířila do světa. A teď její čest a slávu šíří až v Anglii taková sportovní superhvězda, jakou je Petr Čech.“ Sdělil nám jeden z organizátorů akce Hugo Maurenc. Celá tisková zpráva ke stažení zde.


Zapojte se i letos do fotosoutěže                                                                                                                         30.3.2016 

Fotosoutěž 2016Obdivujte s námi kouzlo našeho regionu v dalším ročníku oblíbené fotosoutěže. Zapojte se do soutěže i Vy! Autoři nejlepších snímků se mohou těšit na hodnotné ceny.

Soutěžní téma:

- Stáří na našem venkově
- Barvy Hříběcích hor
- Tradice a zvyky v regionu

Kategorie soutěžících:

- Do 15 let věku včetně
- Od 16 let věku

Snímky můžete zasílat v termínu od 1. 4. 2016 do 31. 5. 2016. Více informací nalezne zde nebo v letáku.


Zpravodaj venkova 3/2016                                                                                                                                  30.3.2016

ZV 3 2016V novém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:

- Kristiina Tambetsz Estonska zvolena novou prezidentkou ELARD
- Zástupci MAS se účastnili seminářů ke komunitním centrům
- Spolupráce SPÚ a NS MAS pomůže řešit odtokové poměry v krajině
- Vítání občánků by mělo být pro města a obce jednodušší
- Odborné profese a zemědělství jsou novým hitem školáků
- Novela zákona o pozemních komunikacích přináší komplikace
- SMO uspořádal první setkání k Centrům společných služeb

Zpravodaj venkova dostupný zde.

 


Ukliď skládku, vyhraj kameru! Ukliďme svět, ukliďme Česko vyhlašuje fotosoutěž                                      21.3.2016

Tisková zpráva. Ukliďme svět, ukliďme Česko ve spolupráci s firmou Canon vyhlašují soutěž fotografií pořízených během jarní fáze dobrovolnických úklidů černých skládek a nepořádku. Nově je možné do soutěže přihlásit i video z akce. Na výherce čeká fotoaparát, tiskárna nebo videokamera.

Uklidme světNa první jarní den se organizátoři Ukliďme svět, ukliďme Česko rozhodli zveřejnit informace o připravované fotosoutěži, která je již tradičně součástí celorepublikové úklidové akce. Tou nejzásadnější je spolupráce s firmou Canon, díky níž se letos bude soutěžit o opravdu zajímavé ceny. Autoři oceněných děl ze čtyř soutěžních kategorií se mohou těšit na nové fotoaparáty, tiskárny či videokameru. Celá tisková zpráva dostupná zde.

 


Jednání valné hromady NS MAS                                                                                                                          18.3.2016   

NSMASTisková zpráva. Místní akční skupiny by měly být aktivnější v podávání žádostí o podporu realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, na jejichž základě „přitečou“ do regionů finanční prostředky z fondů Evropské unie. Na valné hromadě Národní sítě Místních akčních skupin ČR (NS MAS), která se uskutečnila 17. března v Havlíčkově Brodě, to řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Počet podaných žádostí je podle něj velice malý vzhledem k úloze a poslání MAS, které jsou důležitým garantem rozvoje venkova. Náměstek ministryně Zdeněk Semerád z ministerstva pro místní rozvoj informoval, že první výzvy k předkládání žádostí o dotace z evropských programů v rámci komunitně vedeného místního rozvoje budou moci MAS vyhlásit v druhé polovině letošního roku. Celá tisková zpráva dostupná zde.


Počítadlo úklidů ukazuje měsíc před akcí číslo 1 000                                                                                        16.3.2016

Uklidme světTisková zpráva. Do vypuknutí celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko zbývá přesně měsíc. Generálním partnerem úklidů v roce 2016 se stal opět Nadační fond Veolia. Do úklidu se zapojí hasiči, rybáři, sportovci i dětské domovy. Mezitím již probíhají první úklidy české přírody.
Již za měsíc, v sobotu 16. dubna, se odehraje hlavní vlna úklidů pořádaných v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Podaří se vytvořit český rekord v počtu dobrovolníků zapojených do akce? Na odpověď na tuto otázku si ještě musíme měsíc počkat. Jisté je, že v tuto chvíli počítadlo na webu akce ukazuje již 1 000 chystaných úklidů a počet každou hodinou narůstá. Celá tisková zpráva dostupná zde.


Dotace ZK. Stavební obnova a restaurování památek místního významu                                                        10.3.2016 

Logo ZKCílem Programu je obnova kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje při dosažení maximální efektivnosti a hospodárnosti využití rozpočtových prostředků Zlínského kraje.

Termín: od 29.03.2016 do 08.04.2016 do 12:00 hodin.
Z programu lze podpořit obnovu exteriéru nemovitých památek místního významu a drobné architektury, tj. staveb (např. měšťanských domů, zemědělských usedlostí, volných plastik v terénu, pomníků, památníků), dotvářejících kulturní ráz krajiny Zlínského kraje.
Minimální výše podpory formou dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 35 000 Kč.
Maximální výše podpory formou dotace činí na 1 projekt obnovy či restaurování památky místního významu: 200 000 Kč.
Dotace činí 60%.
Žadatelé: Způsobilými žadateli o podporu na stavební obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu jsou fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem či spoluvlastníkem kulturní památky nebo památky místního významu na území Zlínského kraje.

Více informací vč. formuláře žádosti naleznete zde.

 


Uklízet Česko budou sportovci i politici                                                                                                                9.3.2016

Uklidme světTisková zpráva. Počet připravovaných úklidů v akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016 dosáhl 800 a stále stoupá. Zbavovat zemi odpadu budou významní politici, vrcholoví sportovci, úspěšní byznysmeni a například v kolébce projektu Brně si úklidy vzal pod patronát primátor Petr Vokřál.


Největší úklidová akce v České republice se blíží, do jejího vypuknutí třetí dubnovou sobotu zbývá necelých šest týdnů. Počet připravovaných úklidů již překročil hranici 800 a průměrně se každou hodinu na stránce www.UklidmeCesko.cz zaregistruje jeden nový úklid. Dosažení magického čísla 100 000 zapojených účastníků je sice zatím stále hudbou budoucnosti, ale o to, aby se stala skutečností, usilují spolu s organizátory i významné české osobnosti.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.


Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                                1.3.2016

únor2016V novém čísle Zpravodaje venkova se dočtete: 

- ROK ŘEMESEL: Asociace malých a středních podniků a profesní spolky zahajují změny v tuzemském řemesle
- RUD, loterie a veřejné opatrovnictví – hlavní body jednání zástupců Svazu měst a obcí s ministrem financí
- Nový program MZe/SZIF „Udržování a obnova kulturního dědictví venkova“ 
- O financování kanalizací a čistíren odpadních vod z OPŽP byl obrovský zájem
Někdy mám pocit, že chodím pořád dokola jako kočka za ocasem, říká v rozhovoru předseda Spolku pro obnovu venkova ČR Eduard Kavala
- Plán vyhlašovaných výzevv Programu rozvoje venkova 2016
- Zvítězí poprvé v evropské soutěži příběh českého stromu?

 Zpravodaj venkova dostupný zde.


Velký jarní úklid proběhne již za necelé dva měsíce                                                                                          22.2.2016

Uklidme světTisková zpráva. Dnem D, kdy se v nově pojmenované kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko bude uklízet opravdu v celé republice, je sobota 16. dubna. Uklízet nepořádek v přírodě však bude možné i v jiných termínech. Důležité je, se co nejdříve přihlásit na www.UklidmeCesko.cz.

Vyjdete si zjara do přírody, okolo potoka, proběhnete se v parku po trávníku, ale pozor, všude jsou střepy, obaly od všeho možného, pneumatiky... Pláži plné petek a igelitových sáčků se vyhnete obloukem. Černé skládky a pohozené odpadky hyzdí okolí a představují nebezpečí nejen pro člověka ale i pro okolní přírodu. Když už někdo černou skládku nahlásí, její řešení skončí mnohdy na hádání, kdo je za to zodpovědný a kdo to uklidí. Některé hromady odpadu tak v přírodě čekají na své uklizení i mnoho let nebo zarostou zelení a tím je problém „vyřešen“.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.

 


Pozvánka na jednání členské schůze dne 15.3.2016                                                                                             16.2.2016

Přijměte pozvání na jednání členské schůze MAS Hříběcí hory, které se bude konat v úterý 15. března 2016 od 16:00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách.

Program jednání:

1. Úvodní slovo předsedy Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové komise
5. Zpráva kontrolní komise
6. Přijetí nových členů/ vyloučení členů
7. Schválení výroční zprávy 2015
8. Schválení pravidel pro hodnocení a výběr projektů
9. Schválení strategie MAS
10. Schválení členských příspěvků 2017
11. Informace o projektech MAS
12. Diskuse, různé
13. Závěr

Originál pozvánky naleznete zde.

 


Vydáno lednové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                            29.1.2016 

zpravodaj leden16V novém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:

- Verdikt senátorů k RUD šokoval starosty, otevřel cestu k destabilizaci financování obcí
- Adaptace na klimatickou změnu a resilience ve strategii MAS pomocí přístupu Transtep
- Analýza názorů členů MAS: Přivítali by větší roli pří zastupování obcí v krajích
- Protipovodňová opatření za 11,5 miliardy korun chrání půl milionu lidí
- Příběh Farmy roku 2015: Kunclův mlýn v Brzině na Sedlčansku
- Začíná podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy z IROP

Lednové číslo Zpravodaje venkova dostupné zde.

 


MAS Hříběcí hory získala osvědčení o splnění standardů                                                                                     20.1.2016

MAS Hříběcí hory získala osvědčení o splnění standardů MAS. Znamená to, že splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Tato standardizace je jednou z podmínek pro umožnění přerozdělování evropských dotačních prostředků na území působnosti MAS.

Certifikát

 


Dotace MZe. Udržování a obnova kulturního dědictví venkova                                                                           14.1.2016

MZeÚčel:
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.
16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.
16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.
16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.

Žádosti je možné podávat od 27. 1.2016 do 15.3.2016. Více informací zde.

 


Dotace ZK. Program obnovy venkova                                                                                                                    8.1.2016 

Logo ZKPodporované aktivity v rámci Programu:

- Projekty na obnovu obecního majetku, termín předkládání žádostí: 19.1.2016 - 15.2.2016 (dotační titul č. 1)

- Projekty na zpracování územních plánů, termín předkládání žádostí: 19.1.2016 - 31.3.2016 (dotační titul č. 2)

Podporované aktivity v rámci dotačního titulu č. 1

- Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce
- Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje
- Rekonstrukce, oprava, rozšíření a výstavba objektů a areálů sloužící jako sportovní zařízení či dětská hřiště na pozemcích v majetku obce
- Rekonstrukce a oprava objektů občanské vybavenosti zaměřených na poskytování kulturních a volnočasových služeb v obci

Více informací zde.


Dotace ZK. Program na podporu dobrovolnictví                                                                                                                          8.1.2016 

Logo ZKPodporované aktivity: koordinace a organizace dobrovolnické činnosti uvnitř příjemců formou dotace na činnost

Podpora projektů pracujících s dobrovolníky v oblati zdravotnictví, sociálních službách, práce s mládeží, se seniory a nezaměstnanými

Termín předkládání žádostí: 18.1.2016 - 29.1.2016

Míra podpory: 60% dotace, min. výše podpory - 50 tis. Kč, max. výše podpory - 100 tis. Kč.

Žadatelé: spolek, ústav, nadace, nadační fondy, o.p.s., účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb

Více informací zde.


Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                               9.12.2015

ZV listopadV novém čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

- V Česku vzniknou aleje elfů. Pro milovníky Keltů, Hobita i Pána prstenů
- Sedláci sdružení v ASZ požadují skutečné změny
- Podpora cestovního ruchu? Zásadně chybí legislativa
- MMR k předběžnému hodnocení strategií MAS
- SFDI podporuje bezpečnost chodců a cyklistů
- Kalkulačka RUD 2016
- Nový zákon o zadávání veřejných zakázek prošel prvním čtením

Zpravodaj si můžete přečíst zde. 

 


Pozvánka na workshop k sociálnímu podnikání                                                                                                   4.12.2015

Pozvánka na soc.podnikáníPřijměte pozvání na workshop k sociálnímu podnikání, který se bude konat v úterý 8. prosince 2015 v 16:00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách.

Workshop seznámí účastníky s tématem sociálního podnikání v ČR. Cílem je poskytnou návod na založení sociálního podniku na konceptu trojího prospěchu a jeho následné udržitelnosti. Zaměří se na principy sociálního podniku a rozeznávací znaky (indikátory), včetně jejich praktického naplňování. Sociální podnikání bude v následujících letech systematicky podporováno dotacemi ESF.

Workshop je organizován ve spolupráci s Platformou na podporu sociálního podnikání na Kroměřížsku. Na setkání vystoupí Mgr. Šárka Dořičáková, ambasadorka Českého sociálního podnikání pro Střední Moravu a Bronislava Šafaříková z Krajanky, s.p.

Pozvánka ke stažení zde.


Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                              18.11.2015

Zpravodaj 10V novém čísle Zpravodaje venkova si můžete přečíst:

- Národní KONFERENCE VENKOV 2015
- NS MAS je partnerem mezinárodního rozvojového projektu na venkově v Gruzii
- Začíná vzdělávací soutěž pro mladé lidi Hledá se LeaDr
- Společnost mladých agrárníků: Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi na venkově na univerzitě v Brně
- Nová zelená úsporám: Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun
- MMR v roce 2016: 375 milionů na obnovu venkova. Na podporu cestovního ruchu připraveno 70 milionů. Na podporu bydlení půl miliardy korun

Zpravodaj si můžete přečíst zde.

 


Evropské fondy a MAS (podruhé) a polopatě                                                                                                      18.11.2015

SMS školeníBěžící první vlna výzev z fondů Evropské unie sebou nese mnoho otazníků. Další neznámou jsou konkrétní rady, jak podávat projekty přes MAS. Nová éra podpor přichází také s prvními výzvami OP Životní prostředí a krokem do neznáma mohou být i možnosti dané OP Zaměstnanost. Pro Zlínský kraj je také velmi zajímavý Operační program Přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika. To vše a mnohá další nahlédnutí pod pokličku již běžících nových operačních programů přináší workshop Sdružení místních samospráv. Workshop se uskuteční ve čtvrtek 19.11.2015 v 10.00 v v Kulturním domě Elektra v Luhačovicíc. Pozvánku vč. programu naleznete zde.

 

 


Otevřen dotační titul na obnovu místních komunikací                                                                                        6.11.2015

Logo MMRMinisterstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvy pro podávání žádostí o dotace v rámci národních regionálních programů. Lhůta pro podávání žádostí o dotace v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova běží od 3. listopadu 2015 a končí 15. ledna 2016. Na podporu venkova je k dispozici 375 milionů korun.

Výzva se týká těchto dotačních titulů:

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací

Dotace nebude poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.

Výzvu včetně znění jednotlivých dotačních titulů naleznete zde.


Národní konference VENKOV 2015                                                                                                                        6.11.2015

NK VenkovKonference je pořádána na podporu udržitelného a soběstačného venkova. Letos se uskuteční již sedmý ročník této akce a to ve dnech 12. - 13. listopadu 2015 na Velehradě. Hlavním pořadatelem konference je Spolek pro obnovu venkova ČR a koná se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Hlavními partnery jsou Celostátní síť pro venkov a Národní síť Místních akčních skupin ČR. Více informací naleznete zde.


Zápis z jednání členské schůze                                                                                                                             6.11.2015

Zápis z jednání členské schůze ze dne 3.11.2015 si můžete přečíst zde. Dostupný je také v sekci základní dokumenty - zápisy.


Pozvánka na seminář k zemědělským dotacím                                                                                                   2.11.2015
seminář zemědělci

Srdečně zveme zemědělce i nezemědělce na seminář zaměřený na témata:

- přehled zemědělských dotací
- využívání Portálu farmáře
- možnosti dotací v roce 2016

Seminář pořádá MAS Hříběcí hory ve spolupráci se Společností mladých agrárníků ČR. Seminář se uskuteční v pondělí 9.11.2015 ve 14:00 v zasedací místnosti Gruntu Galatík v Těšánkách. Pozvánka ke stažení zde.


Pozvánka na jednání členské schůze dne 3.11.2015                                                                                           7.10.2015

Přijměte pozvání na jednání členské schůze MAS Hříběcí hory, které se bude konat v úterý 3. listopadu 2015 od 16:00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách.

Program jednání:

1. Úvodní slovo předsedy Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.
2. Schválení programu
3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Volba návrhové a volební komise
5. Přijetí nových členů
6. Zhodnocení činnosti MAS od poslední členské schůze
7. Volba výběrové komise
8. Schválení upravených stanov
9. Informace o projektech MAS
10. Stav přípravy strategie MAS
11. Diskuse, různé
12. Závěr

Originál pozvánky naleznete zde.


Diskuse. Máme se bát uprchlíků?                                                                                                                          2.10.2015

Příjměte pozvání na veřejnou diskusi na téma současné uprchlické krize, která proběhne v sobotu 3. 10. 2015 od 15 hod. v klubu Starý pivovar v Kroměříži. Cílem diskuse je vést racionální a věcný dialog o výzvách, kterým naše společnost v souvislosti s uprchlickou krizí čelí. Pozvání do diskuse přijali odborníci, kteří se tématu dlouhodobě věnují, a kteří žijí či pocházejí z Kroměříže a jeho okolí.

Pozvánka ke stažení zde.


Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                                1.10.2015

Zpravodaj záříV novém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:
Obce rozšiřují vzájemnou spolupráci. Cílem je šetrnější nakládání s veřejnými prostředky
-Rozpočtovým určením daní se bude zabývat tým ministerstva financí a SMO
Kam zmizela voda? Prázdné studně, zničená úroda. Co dělat proti vysychání Česka
OPŽP odstartoval. Na první ekologické projekty je připraveno 12 miliard
MMR podpořilo drobné sakrální stavby v obcích padesáti miliony

Zpravoda venkova je dostupný zde.

 


Soutěž pro školy. 6. ročník soutěže CO2 liga s tématikou ochrany klimatu                                                        9.9.2015

veronica barevne 946Ekologický institut Veronica zve Vaši školu do 6. ročníku soutěže s tématikou ochrany klimatu - CO2 liga.

Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. Je určena pro studenty ve věku cca 13-17 let (ZŠ, SŠ).

 

Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení prožitkem“ si soutěžící vyzkouší a dozví se, že naši krajinu i společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou připravit. Na vlastní kůži prožijí, jaké by to bylo, kdyby v jejich obci chyběla voda tak, jako je tomu dnes třeba v Barceloně. Zjistí, že lze vyjít i s menším množstvím energie při bydlení než jsme zvyklí a jak čelit vlnám veder takovým, jaké byly v Evropě v roce 2003. Vyzkouší si, zda se obejdeme bez potravin přivezených z druhého konce světa či že lze vyměnit čtyři kola auta za své dvě nohy. Budou zkoumat ve škole i doma.

Více informací v dokumentu zde nebo na www.co2liga.cz .


Dotace ZK. Program obnovy objektů hasičských zbrojnic                                                                                     7.8.2015

Logo ZKOblast podpory: Stavební úpravy hasičských zbrojnic v souvislosti se zajištěním parkování hasičské techniky, stavební úpravy vnitřních prostor hasičských zbrojnic.

Žadatelé: obce Zlínského kraje do 2 000 obyvatel.

Příjem žádostí: Od 13. 8. 2015 do 24. 8. 2015
Finanční rámec: min. 100 000 Kč, max. 300 000 Kč
Max. míra dotace: 60%

Více informací vč. pravidel a formuláře žádostí naleznete zde.


Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                                21.7.2015 

zpravodajV novém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:

- Dusí nás administrativa, píší vládě ve společném memorandu SMS, SMO a SPOV
- SPOV o sociálním bydlení, spolupráci s biskupskou konferencí i Konferenci Venkov 2015
- V centrech měst a obcí: Kvalita života. Identita. Ekonomická síla.
- Je vůbec v Česku zájem o poctivé malé a střední podnikatele a živnostníky?
- MŽP vyhlašuje první výzvy z nového OPŽP

Zpravodaj venkova dostupný zde.

 


Dotace ZK. Finanční podpora na akce a aktivity                                                                                                   20.7.2015

Logo ZKOblast podpory: na podporu akce a aktivity mimo oblast mládeže a sportu nebo podpory kulturních akcí místního, regionálního a nadregionálního významu
Žadatelé: fyzické podnikající osoby nebo právnické osoby
Příjem žádostí: Od 20. 7. 2015 – do 31.08.2015 pro první termín podávání žádostí , do 31.10.2015 pro druhý termín podávání žádostí
Finanční rámec: min. 10 000 Kč, max. 100 000 Kč

Více informací vč. pravidel a formuláře žádosti naleznete zde.


Pozvánka na cyklozávod. Okruh Luhačovským Zálesím                                                                                        8.7.2015

Cyklozávod LuhačovicePrvní ročník závodu horských kol s názvem Okruh Luhačovským Zálesím proběhne 25. července v Luhačovicích u hotelu Vega. Trasa závodu vede po zajímavé trase Komoneckých stezek, které jsou nejhezčími bajkovými traily v celém Luhačovském Zálesí. Trasy jsou připraveny pro kategorie Bejby, Junior, Dorost a Elite, nebude chybět ani doprovodný program pro ty, kteří přišli závodníky podpořit. Závod je součástí série Valašskokarpatská Cyklotour.

První ročník závodu se v Luhačovicích uskuteční v sobotu 25. července, start bude u Hotelu Vega nad Luhačovickou přehradou. Kromě samotného závodu je připraven také doprovodný program pro děti i závodnický doprovod, v provozu bude nejdelší vodní skluzavka v ČR nebo dětská cyklodráha. Podrobné informace o závodě včetně profilu trasy a on – line přihlášky najdete zde.  


Vydáno nové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                                23.6.2015

ZV červenV novém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:

- Vesnice roku 2015 je v plném proudu. Do 21. ročníku se přihlásilo 210 obcí. Některé kraje už znají vítěze
- Zabraňme vylidňování venkova zachováníma podporou nezbytných služeb v malých obcích
- Příjmy z daní pro města a obce by se měly zvýšit,znělo na sněmu SMO
- Obce a zemědělci podporují menší projekty a chtějí společně řešit bioodpad
- Komu patří budoucnost MAS:venkovu nebo městům?
- MZe jedná o programu na obnovu drobných venkovských staveb s dalšími resorty
- Hasičské sbory na venkově potřebují další dotační prostředky

Zpravodaj venkova dostupný zde.


Tisková zpráva. Integrovaný regionální operační program schválen                                                                    8.6.2015

Evropská komise schválila Integrovaný regionální operační program, který přinese do České republiky v příštích letech investice ve výši přibližně 4,64 mld. EUR pro nové programové období 2014–2020. Jedná se o sedmý schválený program v pořadí. Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami. Program bude řízen Ministerstvem pro místní rozvoj.

Převzato z MMR. Celá tisková zpráva dostupná zde.

Operační program naleznete v sekci důležité odkazy.


Program podpory - Rozjeď to s Tandemem!                                                                                                           4.6.2015

Logo TandemKoordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí českým spolkům a jiným subjektům aktivním v oblasti mimoškolní práci s dětmi a s mládeží příspěvek na mezinárodní výměny mládeže s Německem a nově také s Rakouskem. Program Rozjeď to s Tandemem! si klade za cíl motivovat české subjekty k uspořádání česko-německých nebo česko-rakouských výměn. Podporovanou aktivitou jsou výměny nebo setkání dětí a mládeže ve věku 8–26 let.

Zájemci mohou podávat návrhy projektů průběžně po celý rok 2015. Podpora může dosahovat výše až 10 000 Kč na projekt. Tandem převezme v každém projektu roli partnera, který bude dohlížet na přípravu a naplňování projektových cílů, podílet se na realizaci v předem stanoveném rozsahu a převezme část nákladů na setkání.

Více informací neleznete zde.


OP PIK 2014 - 2020 - První výzvy                                                                                                                           3.6.2015

LOGO MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu jako Řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014—2020 zveřejňuje první výzvy pro předkládání projektů do vybraných programů podpory. Pro většinu nyní zveřejněných výzev platí, že příjem předběžných žádostí bude probíhat v termínu červen — srpen 2015 a příjem plných žádostí v termínu září — listopad 2015. Vyhlášené výzvy:

Program podpory POTENCIÁL  - Cílem programu „Potenciál“ je podpora zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu společností, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovace. Více viz text výzvy.

Program podpory ÚSPORY ENERGIE - Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Více viz text výzvy.

Program podpory ICT a sdílené služby -  Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a
vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data)
a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb,
moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Více viz text výzvy.

Program podpory TECHNOLOGIE  - Cílem výzvy programu Technologie pro mikropodniky je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Více viz text výzvy.

Výzva v programu Školicí střediska - cílem je podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z této výzvy se budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů. Více viz text výzvy.

Výzva v programu MARKETING  - Cílem programu „Marketing“ je posílení růstových motivací MSP, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Více viz text výzvy.

Výzva v programu PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU  - výzva naplňuje cíl programu na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou. Více viz text výzvy.

Program podpory INOVACE - Inovační projekt  - cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší
části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby. Podporovány budou inovace vyšších řádů, konkrétně pak inovace V. řádu a vyšší. Více viz text výzvy.

Výzva v programu SPOLUPRÁCE - Klastry  - cílem je podpořit rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace. Více viz text výzvy.

Program podpory NEMOVITOSTI  - Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců. Více viz text výzvy.


LXVI. výzva Ministerstva životního prostředí                                                                                                          3.6.2015

OPŽPMinisterstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Prioritní osa 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

Doba vyhlášení výzvy: 1.6.2015 - 19.6.2015

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Oblast podpory 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny

Oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Oblast podpory 6.6 - Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

Text výzvy a další informace naleznete zde.


Místo, kde žijeme. Výzva nadace VIA                                                                                                                     29.5.2015

nadace VIANadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach. Program nabízí těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit nějaké konkrétní veřejné prostranství. Chce pomoci takovým proměnám prostranství, které se stanou základnou pro další růst vašeho společenství. Nadace podpoří pět žadatelů formou finančního grantu, odborného konzultanta a tří vzdělávacích seminářů.

Kdo může žádat? Neziskové organizace, obce – do 2 000 obyvatel, příspěvkové organizace a účelová zařízení církví

Uzávěrka: 30.6.2015

Program obsahuje:
1) Nadační příspěvek ve výši 300 000 Kč na plánovací proces a obnovu/výstavbu veřejného prostranství.
2) Odborného konzultanta, který vám poskytne komplexní poradenství v oblasti strategického plánování projektu, při přípravě plánovacího a stavebního postupu a při organizaci a moderování veřejných setkání.
3) Účast na třech odborných seminářích, tematicky vycházejících z realizace projektů (plánovací setkání s veřejností, stavba s dobrovolníky apod).
Využití všech tří složek programu je nedílnou součástí podpory, nejde o volitelné složky. Program je postaven tak, že grant, konzultant a semináře vytvářejí nedílný celek.

Více informací a formuláře naleznete zde.


Tisková zpráva. EK schválila OP Program rozvoje venkova                                                                                   29.5.2015

Evropská komise dne 26. 5. 2015 oficiálně schválila programový dokument Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020.

Díky Programu rozvoje venkova tak do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy eur (více než 84 miliard korun). Z toho bude 2,3 miliardy eur (63 miliard korun) z unijních zdrojů a 768 milionů eur (21 miliard korun) z českého rozpočtu.

PRV se zaměřuje prioritně na obnovu, zachování a zlepšení přírodních ekosystémů závislých na zemědělské produkci prostřednictvím plošných opatření. Významný podíl finančních prostředků PRV je cílen do projektových investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství i na inovace v zemědělských a potravinářských podnicích a také na vytvoření nových pracovních míst na venkově.

Převzato z www.eagri.cz

Operační program najdete v záložce důležité odkazy.


Dotace MMR! Podpora obnovy a rozvoje venkova                                                                                                  26.5.2015

Logo MMRDotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
Žadatel: Obec do 3 000 obyvatel nebo svazek obcí
Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč.
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
• kaple, kaplička,
• socha,
• boží muka, kříž, smírčí kříž,
• úprava nejbližšího prostranství v okolí drobných sakrálních staveb.

Náklady na přípravu žádosti, na zhotovení projektové dokumentace a na odměny manažerů nejsou uznatelnými náklady akce. Uznatelné náklady jsou ty, které vznikají nejdříve v den následující po podání žádosti a souvisí výhradně s realizací akce.

Více informací naleznete zde.


Výtvarná soutěž pro děti!Šťastné stáří očima dětí                                                                                                 26.5.2015

šťastné stáří očima dětíProjekt "Šťastné stáří očima dětí" je celorepubliková výtvarná soutěž pro děti od předškolního věku do 15 let.

Výtvarná soutěž nese jedno téma, šťastné stáří, které budou mít děti za úkol ztvárnit a uchopit ve výtvarných dílech. Smyslem projektu je podívat se dětskýma očima na stáří a stárnutí a zjistit, jak je vnímají či jak by si je představovaly.

Soutěž Šťastné stáří očima dětí má také speciální kategorii – Cenu veřejnosti. Jejím vítězem se stane autor či autorka výtvarného díla, které získá nejvíce hlasů prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.stastne-stari.cz, kde budou všechna díla dětí zveřejněna.

Více informací a pravidla soutěže naleznete zde.


Pozvánka na seminář. Legislativa uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh                                                  20.5.2015

úzeiSeminář informuje o nových zákonných povinnostech pro vlastníky lesa, dovozce dřeva ze zemí mimo EU, obchodníky se dřevem a dřevařskými výrobky a pro zpracovatele dřeva. Seminář je hodný pro pracovníky státní správy a samosprávy, odborné lesní hospodáře, studenty a učitele a další organizace působící ve venkovském prostoru. 

Seminář se věnuje nařízení Rady EU a Evropského parlamentu č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Od tohoto dne mají tzv. hospodářské subjekty povinnost neuvádět na trh nezákonně vytěžené dřevo a vést systém náležité péče.

Účast na semináři je bezplatná. Více informací zde.

 


Pozvánka na seminář.Regiony a měnící se svět. Hrozba nebo příležitost?                                                           19.5.2015

resilienceJak využít místní zdroje v situaci měnícího se klimatu? Jak snížit škody pomocí dobrého plánování a znalosti místních podmínek? Jak projednat návrhy s místními a jak je promítnout do regionálních strategií? Jak to vše financovat z nových operačních programů? Více informací a program v pozvánce.

Seminář proběhne v rámci projektu "Resilience a adaptace na klimatickou změnu v regionálních strategiích". Cílem tohoto projektu je vytvoření strategie pro začlenění adaptace na klimatickou změnu do regionálního rozvoje venkovských oblastí a pro posílení resilience. Projekt je přímo navázán na národní a mezinárodní strategické dokumenty a využívá synergii několika typů partnerů na české straně, doplněnou o intenzivní spolupráci se zkušeným a mezinárodně etablovaným norským partnerem. 

 


Pozvánka na LeaderFEST 2015                                                                                                                                  14.5.2015

LeaderFESTKonference LeaderFEST je tradičním setkáním zástupců Místních akčních skupin a dalších zástupců venkova. Toto setkání je místem sloužícím k výměně zkušeností i představení příkladů dobré praxe ve venkovském prostoru. LeaderFEST roku 2015 se svým tématem vrací k podstatě metody LEADER a jejím heslem bude „Zpátky ke kořenům". Konference se bude konat 18. – 19. června 2015 v Náchodě. Více informací zde.

 


Tisková zpráva. Evropská komise schválila OP Výzkum, vývoj a vzdělávání                                                       14.5.2015

Evropská unie zainvestuje do nově schváleného operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro Českou republiku v období 2014–2020 k dispozici. Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních.
Cíle tohoto programu, který bude řídit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jsou mířeny především na další rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je dále hostování zahraničních vyučujících na českých školách a také rozšiřování nabídky kurzů a školení pro dospělé. Dílčí změny budou podpořeny rozsáhlejšími proměnami celého vzdělávacího systému.

„Přijetí již pátého operačního programu je důležitou zprávou pro rozvoj výzkumu a vzdělávání v České republice. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem školství odvedlo dobrou práci, která se projeví v dalších investicích do této oblasti. Je třeba podporovat vzdělávání a výzkum, tedy oblasti, které významně ovlivňují naši budoucnost,“ vyjádřila se k tématu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Celá tisková zpráva k dispozici zde.   Operační program naleznete v záložce důležité odkazy.


Tisková zpráva.Evropská komise schválila OP Doprava                                                                                       14.5.2015

Evropská komise schválila Operační program Doprava pro období 2014 – 2020. České republice umožní čerpat z evropských fondů až 4,7 miliard eur (asi 125 miliard korun) na rozvoj silniční a železniční infrastruktury. Ministerstvo dopravy tímto krokem úspěšně završilo intenzivní vyjednávání s Evropskou komisí o podobě programu. Podařilo se ho prosadit prakticky v těch parametrech, které ministerstvo EK předložilo.
Tisková zpráva k dispozici zde.  Operační program naleznete v záložce důležité odkazy.  Nový web OP Doprava pod tímto odkazem.


Tisková zpráva. Evropská komise schválila Operační program Zaměstnanost                                                    11.5.2015

Evropská komise ve středu 6. května schválila Operační program Zaměstnanost . Došlo tak ke splnění poslední formální překážky pro zahájení čerpání peněz z Evropské unie v programovém období 2014–2020. Celková alokace programu, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je zhruba 70 miliard korun. Více než 60 procent alokace OPZ, tedy přibližně 43 mld. Kč, půjde na podporu zaměstnanosti. Celková míra zaměstnanosti ve věkové skupině 20–64 let je v Česku vyšší, než je průměr evropské sedmadvacítky, zároveň ale nedosahuje cíle stanoveného v Národním programu reforem ČR pro rok 2020, což je 75 procentní zaměstnanost. 

Převzato z tiskové zprávy MPSV, celá zpráva k dispozici zde.


Dotace z rozpočtu Zlínského kraje                                                                                                                           11.5.2015

Logo ZKMístní akční skupina Hříběcí hory využila v období od září 2014 do června 2015 neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje. Dotace ve výši 116 700 Kč byla poskytnuta na superhrubou mzdu projektového manažera, na pořízení vybavení do výše 50 000 Kč, na náklady na ekonomické a právní poradenství do výše 50 000 Kč, náklady na provoz kanceláře (energie, nájem), a dále na superhrubou mzdu pracovníka MAS na přípravu integrované strategie MAS včetně souvisejících činností a účetní MAS. Díky této finanční podpoře byly pořízeny dva notebooky a tiskárna.
Dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1710/2014/STR


Tisková zpráva. Společná závěrečná konference projektu „Příběhy našich kronik“                                             28.4.2015

P1630191Ve středu 22. dubna 2015 od 9:00 hodin proběhla na zámku v Dřevohosticích společná závěrečná konference k projektu spolupráce „Příběhy našich kronik“ podpořeného z Programu rozvoje venkova osy IV. Leader. Na projektu spolupracovaly MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Regionu Poodří, MAS Moravská cesta, MAS Hanácké Království a Místní akční skupina Hříběcí hory.
Konference se zúčastnili zástupci zapojených MAS, starostové obcí, obecní kronikáři, pamětníci a historici, základní škola Dřevohostice a široká veřejnost.
Konferenci zahájila paní Marie Šuláková, která je autorkou publikací příběhů z MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Moravská cesta a MAS Regionu Poodří. Ve své prezentaci seznámila posluchače s tím, jak projekt vznikl, co tomu předcházelo a jak probíhala jeho realizace. Po představení projektu proběhl symbolický křest vydaných publikací i jejich společného setu.
Odborná část konference byla zajištěna účastí Mgr. Jany Oppeltové, Ph.D. a Mgr. Věry Slavíkové z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své přednášce seznámily přítomné s tím, co jsou to kroniky, jak se měnila jejich podoba v čase, jaké známe druhy kronik a jakými způsoby se kroniky vedly. Poté proběhl praktický workshop novogotické kurzívy, kde se návštěvníci konference naučili základy čtení a psaní novogotického písma Kurent. Získané dovednosti si pak mohli sami vyzkoušet na praktických příkladech četby v dobových kronikách. Na závěr svého vystoupení hovořili vystupující o osobních, rodinných a rodových kronikách a způsobech, jak v nich bádat.
Na odlehčenou bylo puštěno krátké video, které připomnělo interaktivní akce, které probíhaly ve vybraných obcích. Na závěr konference přečetla autorka publikací Marie Šuláková příběhy z kronik, které ji nejvíce zaujaly, a povyprávěla své zážitky spojené s jejich získáním.
Po celou dobu konference bylo možné vyzkoušet si alespoň něco málo z toho, co bylo možné na interaktivních akcích. Návštěvnici si mohli vyzkoušet ražbu mincí, rytí do voskových destiček a tisk.
Publikace Příběhů našich kronik si budou občané moci půjčit ve svých obecních knihovnách a to jako publikaci ze svoji MAS nebo ve společném setu za všechny MAS.


Předběžný harmonogram výzev pro IROP na rok 2015                                                                                             27.4.2015

Řídicí orgán IROP dne 27. dubna 2015 uveřejnil předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015, který bude schvalovat Monitorovací výbor IROP na konci června 2015. Předběžný harmonogram je k dispozici zde.


Tisková zpráva.MZe jedná o programu na obnovu drobných venkovských staveb                                                27.4.2015

Zástupci Ministerstva zemědělství společně s ministerstvy pro místní rozvoj, kultury a obrany upravují nastavení dotačních programů, z nichž se financují opravy menších venkovských staveb. Cílem jednání je připravit takové programy, které by se vzájemně doplňovaly a co nejefektivněji by využily příspěvky ze státního rozpočtu.

„Záměrem programu je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání, ani se v nich nepodniká, ale jsou tradiční součástí venkova. Jejich obnova přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí a zároveň podpoří cestovní ruch v regionech,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministerstvo zemědělství původně plánovalo vyhlásit program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova ještě letos, ale kvůli účelnému využívání peněz ze státního rozpočtu ho zahájí v roce 2016. Do té doby nastaví program tak, aby doplňoval a přitom nezdvojoval podobné programy, které spravují například ministerstva pro místní rozvoj, kultury a obrany.

„Do příštího roku přesuneme 200 milionů korun na údržbu a obnovu drobných kulturních prvků venkovské krajiny. Žadatelé tak budou mít více času na přípravu žádostí o podporu. Výše dotace na jeden projekt může dosáhnout maximálně půl milionu korun,“ uvedl Marian Jurečka.

Dotace budou moci získat obce, spolky, zájmová sdružení i jednotlivci na opravy kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, smírčích křížů, soch, pomníků a alejí, které nejsou chráněny jako kulturní památky.
Převzato z tiskové zprávy MZe.


Závěrečná konference projektu Společně jsme na koni                                                                                              15.4.2015

MaginhradVe dnech 24. a 25. dubna proběhne závěrečná konference projektu Společně jsme na koni. Konference se bude konat na území slovenského partnera MAS Malohont na Salaši pod Maginhradom ve Veľkých Teriakovciach. V rámci programu konference bude i otevření 16 m vysoké rozhledny. Více informací v přiložené pozvánce.

 

 

 


Zapojte se do akce "Ukliďme Česko"                                                                                                                           15.4.2015

banner podporujeme 130x130Dobrovolnická akce "Ukliďme Česko" vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků.

Loňský úspěšný ročník byl oceněn Ekologickým Oskarem.

Letošní úklid se uskuteční v sobotu 18. dubna 2015.

Cílem pro rok 2015 je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás.

Na území MAS Hříběcí hory se můžete připojit k úklidu ve Zdounkách. Sraz bude v 9.00 u kravína v Zákostelí. Uklízet se bude okolo kravína a potoka. Více informací zde.

Nebo se můžete připojit k úklidové akci v Koryčanech. Sraz ve 13.00 na náměstí v Koryčanech. Více informací zde.

 


Závěrečná konference projektu Příběhy našich kronik                                                                                                9.4.2015

PNK pozvánkaMístní akční skupina Hříběcí hory Vás srdečně zve na závěrečnou konferenci projektu Příběhy našich kronik. 
Termín konání: 22. dubna, od 9.00 do 14.00 hod.
Místo konání: zámek Dřevohostice


Pozvánka ke stažení zde.

 


Dotace ZK - přechody pro chodce                                                                                                                                18.3.2015

Logo ZKPříjem žádostí: od 11. 4. 2015 do 11. 5. 2015
Výše dotace: min. 10 000 Kč
                     max. 40 000 Kč
Max. míra podpory: 50%
Typ příjemce: Obce do 5 000 obyvatel v územním obvodu Zlínského kraje

Podporovaná opatření a doba trvání projektu:
1. Zhotovení projektové dokumentace na úpravy přechodů pro chodce, podporující zlepšení viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti, včetně zhotovení bezpečnostních auditů souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců na přechodech ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti, prokazujících, že se jedná o nebezpečné místo

(zhotovení bezpečnostního auditu není podmínkou pro zhotovení projektové dokumentace, projektová dokumentace může být zpracována i bez bezpečnostního auditu).

2. Realizace stavebních úprav přechodů pro chodce souvisejících se zlepšením viditelnosti chodců ve večerních hodinách a za snížené viditelnosti.


Aktualizován kalendář akcí                                                                                                                                           18.3.2015

morana 1Hledáte zajímavou akci na víkend? V regionu MAS Hříběcí hory jich najdete spoustu. Průběžně aktualizujeme Kalendář akcí . V březnu můžete vyrazit na Vítání jara do Kostelan a Koryčan, na Košt pálenek do Prasklic, na divadelní představení do Morkovic, Zdounek nebo Zborovic nebo se přidat do průvodu Vynášení Morany v Šelešovicích. Více akcí v záložce Kalendář akcí. 


Vydáno březnové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                                16.3.2015

ZGV březnovém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:
- PRV bude podporovat kromě zemědělského i nezemědělské podnikání
- Přinese třídění obcím problémy? Někde se už o bioodpad starají, mají hnědé kontejnery, vznikají nové kompostárny
- Odpovědný zastupitel čte Sbírku případových studií
- Asociace farmářských tržišť rozšíří činnost, zájem mají také další místa v zemi
- Velký zájem obcí o podporu MMR z Programu obnovy a rozvoje venkova

 

Zpravodaj ke stažení zde.  


Zápis z jednání členské schůze                                                                                                                                     13.3.2015

Zápis z jednání členské schůze si můžete přečíst zde.


MAS má nového předsedu                                                                                                                                             6.3.2015

P1200376Ve čtvrtek proběhla členská schůze MAS, které se účastnilo 46 členů. Jedním z bodů programu byla i volba předsedy, místopředsedy a člena rady MAS z důvodu končících mandátů. Ing. Petr Galatík byl na pozici předsedy MAS od roku 2009 a na pozici předsedy již nekandidoval. Novým předsedou MAS byl na následující 3 roky zvolen starosta Pačlavic Pavel Čech, na místopředsedu byl jmenován a zvolen starosta Kostelan Jan Petřík. Členové členské schůze zvolili do rady MAS Ing. Petra Galatíka. 

Dalším důležitým bodem jednání bylo stanovení mimořádného členského příspěvku na rok 2015. Pro členské obce byl odsouhlasen příspěvek ve výši 10 Kč/ občana, pro podnikatele a neziskový sektor pak částka 500 Kč. 

Na členské schůzi vystoupil i PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D na téma sociální služby na Kroměřížsku a starosta Dolní Studénky Ing. Radim Sršeň. Ph.D., který shrnul jednotlivé operační programy a inspiroval přítomné mnoha příklady dobré praxe.

Zápis z jednání bude uveřejněn v příštím týdnu.


Seminář k soutěži Vesnice roku                                                                                                                                     4.3.2015

Vesnice rokuI v letošním roce se vyhlašovatelé soutěže rozhodli pro uspořádání motivačního semináře pro potenciální účastníky soutěže Vesnice roku. Seminář má za cíl informovat zájemce o základní organizaci soutěže (termíny v rámci soutěže, krajské/celostátní kolo, oblasti hodnocení, udílená ocenění atd.). V rámci semináře proběhnou prezentace zástupců spolu/vyhlašovatelů, které zájemcům přiblíží, co vše je v rámci soutěže hodnoceno, na co vše se komise dívá, co hodnotí, ať už se to týká společenského a spolkového života, knihoven a informačních technologií, peče o zeleň a životní prostředí či spolupráci se zemědělci. Na semináři také vystoupí starostové/starostky obcí, které v rámci soutěže zaznamenali výrazné úspěchy a podělí se tak o své zkušenosti.

Seminář se uskuteční ve třech obcích, ve třech krajích ČR, ve třech různých termínech:

13. března (pátek) Obec Kateřinice, Zlínský kraj
20. března (pátek) Obec Dolní Újezd, Pardubický kraj
24. března (úterý) Obec Hájek, Karlovarský kraj

Více naleznete v přilozené pozvánce.


Vyhlášena výzva na fyzickou revitalizaci území                                                                                                        16.2.2015

ROP logo stredni morava 1Příjem žádostí do 13. března

Žadatel: Obec s více než 500 obyvateli a méně než 5 000 obyvateli, NNO, DSO, spolek, o.p.s., ústav, církev, nadace, školské právnické osoby

Výše dotace:  min. 2 mil. Kč
                     max. 10 mil. Kč

Podporované aktivity:

- Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití
- Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby okrasné zeleně
- Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací - stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací
- Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží

Kompletní informace ke stažení zde.


MAS HH se připojila ke společnému prohlášení SMS ČR a NS MAS na podporu venkova                                  16.2.2015

V souladu s připomínkami Evropské komise k návrhu Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 (verze z 9. 7. 2014) a ve shodě s reálnými potřebami venkovských oblastí v České republice znovu vznášíme požadavek na širší obsahové zaměření Iniciativy LEADER, resp. podopatření Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové strategie i mimo články Nařízení č. 1305/2013 citované v návrhu PRV tak, aby v rámci již vymezené alokace mohla lépe přispět k řešení problémů našeho venkova. Celý text prohlášení dostupný zde.


Vyhlášena LXIV. výzva Ministerstva životního prostředí                                                                                         12.2.2015

logo opžpPříjem žádostí: 2. února 2015 - 19. března 2015
Výše dotace: až 100%


Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
3.1 Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny
3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady


Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
6.2 Podpora biodiverzity
6.3 Obnova krajinných struktur
6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny
6.6 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Alokace: osa 3 - 500 mil. Kč
              osa 4 - 800 mil. Kč
              osa 6 - 450 mil. Kč.

Kompletní informace ke stažení přes odkaz zde.  Nebo na www.opzp.cz


Vydáno únorové číslo Zpravodaje venkova                                                                                                                 9.2.2015

ZV únorV únorovém čísle Zpravodaje venkova si můžete mj. přečíst:

- REGIONTOUR 2015 – venkov, rozvoj regionů a MAS
- SPOV zvolil na další tři roky předsedou opět starostu Bělotína Eduarda Kavalu
- Náměstkem pro státní službu, tzv. superúředníkem, bude Josef Postránecký
- Semináře MŽP Biotour 2015 – jak na bioodpady podle nové legislativy
- Jak úspěšně čerpat dotace z IROPu? Pojeďte s námi do krajů

Zpravodaj ke stažení zde.

 


Pozvánka na členskou schůzi 5.3.2015                                                                                                                      6.2.2015

Členská schůze Místní akční skupiny Hříběcí hory se bude konat ve čtvrtek 5. března 2015 v 16.00 hod. v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách

Program jednání:
1. Úvodní slovo předsedy Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s.
2. Schválení programu, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové a volební komise
4. Přijetí nových členů/ ukončení členství
5. Zhodnocení činnosti MAS od poslední valné hromady
6. Zařazení do zájmových skupin
7. Volba předsedy, místopředsedy a člena rady MAS
8. Schválení výše členských příspěvků
9. Schválení výroční zprávy 2014
10. Informace o probíhajících projektech
             a. Společně jsme na koni
             b. Příběhy našich kronik
11. Stav přípravy strategie MAS
12. Dotační tituly – možnosti zpracování projektů pro obce a členy pracovníky MAS
13. Informace o sociálních službách na Kroměřížsku – PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. místostarosta Kroměříže
14. MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů – Ing. Radim Sršeň, Ph.D., zástupce SMS a starosta Dolní Studénky
15. Diskuse, různé
16. Závěr

 Oficiální pozvánka zde.