První dubnový den vyhlásí MAS 7. výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV). Sběr žádostí bude probíhat přes Portál farmáře od čtvrtka 1. dubna do pátku 21. května 2021. Celkem bude mezi zájemce rozděleno více jak 3,6 mil Kč. Výzva se vztahuje na celé území MAS Hříběcí hory a žádat v ní lze ve dvou oblastech podpory.

Podpora produkce z farem je zaměřena na pořízení technologií na zpracování, balení a značení zemědělských produktů; na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov; na investice související se skladováním a uváděním zemědělských produktů na trh. Podporovány jsou také prodejny, pojízdné prodejny a prodej ze dvora. V této oblasti můžete získat až 50% dotaci.

Druhá oblast je zaměřena na podporu drobného podnikání v nezemědělských oblastech. Zde budou podporovány např. výdaje na výstavu a rekonstrukci dílny, provozovny či kanceláře; nákup vybavení, technologií, nářadí a strojů; pořízení dodávkového automobilu, hardwaru a softwaru pro podnikání. V této oblasti můžete získat až 45% dotaci.

Zájemci mohou své záměry bezplatně konzultovat telefonicky na 739 517 899, mailem na lenka.svozilova@ribecihory.cz nebo po předchozí domluvě osobně v kanceláři MAS. Více informace najdete v sekci Dotace MAS -> Aktuální výzvy -> PRV.