Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. vyhlašuje 9. výzvu na podporu podnikání v rámci Programového rámce Program rozvoje venkova (PRV) 2023. Výzva bude vyhlášena od 22. 2. 2023. Příjem žádostí bude umožněn od 22. 2. 2023 do 31. 3. 2023. Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fiche č. 1 Podpora investic v zemědělských podnicích. Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Způsobilými žadateli jsou zemědělští podnikatelé. Mezi způsobilé výdaje patří: stavby, stroje a technologie pro zemědělskou prvovýrobu. Místo realizace musí být na území Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s. Dotace je poskytována ve výši až 50% ze způsobilých výdajů.

Informační seminář pro žadatele se uskuteční dne 2. 3. 2023 v 10:00 hod v KD Zdounky, Tyršova 374. Více informací v pozvánce a na stránkách MAS: http://www.hribecihory.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/prv/