Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. vyhlašuje 1. výzvu na podporu podnikání v rámci Společné zemědělské politiky (SZP). 

Termín vyhlášení výzvy od: 3. 6. 2024.

Příjem žádostí bude umožněn od: 3. 6. 2024 do 12. 7. 2024.

Žadatelé mohou předkládat své projekty v rámci Fiche č. 4: Podnikání malých a středních podniků – podpora zemědělského podnikání, lesnictví a nezemědělských činností. Podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Mezi způsobilé výdaje patří: stavby, stroje a technologie pro:

  • zemědělské podnikání
  • zpracování a uvádění na trh produktů
  • lesnické podnikání
  • nezemědělské podnikání

Informační seminář pro žadatele se uskuteční dne 13. 6. 2024 v 15:00 hod v KD Zdounky, Tyršova 374. Více informací v pozvánce a na stránkách MAS: http://www.hribecihory.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy/prv/

Místo realizace musí být na území Místní akční skupiny Hříběcí hory, z.s. Dotace je poskytována ve výši až 50% ze způsobilých výdajů.