Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s., si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele ve 2. výzvě PRV, který se uskuteční 2. května 2018 od 9:00 v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. Součástí semináře bude seznámení s podmínkami výzvy, prostředím Portálu farmáře i postupem vyplnění žádosti. Text výzvy a její přílohy naleznete na našich stránkách v sekci Výzvy MAS – Aktuální výzvy – PRV.

Program:
1. Zahájení semináře
2. Představení výzvy a vyhlašovaných fichí (podmínky výzvy, oprávnění žadatelé, výše způsobilých výdajů a příklady projektů)
3. Postup podání žádosti o dotaci – seznámení s Portálem farmáře a formulářem žádosti o dotaci
4. Hodnocení a výběr projektů, průběh další administrace
5. Dotazy a závěrečná diskuze

Svou účast prosím potvrďte na emailu martina.lecianova@hribecihory.cz nebo telefonicky na 731 494 244. Děkujeme.