Ve středu 2. května 2018 vyhlásila MAS Hříběcí hory 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem MAS Hříběcí hory – IROP – Investice pro rozvoj školství I. Sběr žádostí o podporu bude probíhat elektronicky v systému MS2014+ od 16. května do 22. června. Celková alokace pro danou výzvu je 6 433 680,- Kč.

Zájemci o dotaci se mohou zúčastnit semináře, který je seznámí s podmínkami výzvy, prostředím MS2014+ i postupem vyplnění žádosti. Seminář se uskuteční ve středu 9. května od 9 hodin v areálu Gruntu Galatík v Těšánkách. V jiné dny lze domluvit setkání či poskytnout konzultaci na 731 494 244 nebo na martina.lecianova@hribecihory.cz.

Více informací včetně textu výzvy, kritérií věcného hodnocení a pravidel pro žadatele naleznete na našich stránkách v sekci Výzvy MAS – Aktuální výzvy – IROP.