MAS Hříběcí hory si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele v 5. výzvě PRV, který se uskuteční ve čtvrtek 13. února 2020 od 9:30 ve Zborovicích. Součástí semináře bude seznámení s podmínkami výzvy, prostředím Portálu farmáře i příklady projektů, které bude možné podpořit. Text výzvy a její přílohy naleznete na našich stránkách v sekci Výzvy MAS – Aktuální výzvy – PRV.

Program:
1. Prezence účastníků a zahájení semináře
2. Představení výzvy a vyhlašovaných fichí (podmínky výzvy, oprávnění žadatelé, výše dotace a příklady projektů)
– Fiche 1: Podpora investic v zemědělských podnicích
– Fiche 2: Podpora zemědělců a produkce z farem
– Fiche 4: Rozvoj předpokladů pro malé a střední podnikaní
– Fiche 8: Další vzdělávání
3. Postup podání žádosti o dotaci – seznámení s Portálem farmáře a formulářem žádosti o dotaci
4. Dotazy a závěrečná diskuze

Pokud se semináře chcete zúčastnit, přihlaste se prosím na emailu lenka.svozilova@hribecihory.cz nebo na telefonu 739 517 899. Děkujeme.