Téměř 3 miliony korun podpoříme výstavbu či opravu chodníků v Měrůtkách a v Kostelanech. Dnes o tom rozhodla Rada MAS.

Projekty s názvem Chodník Měrůtky a Kostelany – chodníky a zpevněné plochy u ZŠ byly podány do 7. výzvy IROP. Ta se zaměřila na zvýšení bezpečnosti chodců i plynulosti dopravy. Příjem žádostí do ní byl uzavřen koncem října, následovala kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti a věcné hodnocení. Oba tyto kroky projekty splnily, a byly proto předloženy Radě MAS ke schválení. Se zápisy z jednání výběrového i rozhodovacího orgánu se můžete seznámit v záložce Dotace MAS – Aktuální výzvy – IROP.

Sedmá výzva byla poslední výzvou IROP financovanou z období 2014-2020. Celkem jsme díky IROP mohli pomoci 18 projektům a rozdělit přes 27 milionů korun.