standard-title Podporované projekty

Podporované projekty

V rámci naší MAS můžete o podporu žádat ve čtyřech operačních programech:

  • Integrovaný regionální operační program – dotace na chodníky, školy a sociální podnikání
  • Operační program Zaměstnanost – dotace na sociální služby, dětské tábory a skupiny
  • Program rozvoje venkova – dotace na zemědělskou techniku, lesní infrastrukturu a podporu drobných podnikatelů 
  • Operační program Životní prostředí – dotace na ÚSES, protierozní opatření a zadržování vody v krajině

Chcete-li se o těchto oblastech dozvědět více (kdo může o dotaci požádat, na jaké vybavení/služby může peníze použít, výše dotace apod.), klikněte na obrázky níže. V případě nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit.