standard-title Projekty MAS

Projekty MAS

Provozní a animační výdaje MAS Hříběcí hory

Doba trvání projektu: 1.7.2015 – 31.12.2023

Příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hříběcí hory na období 2014 – 2020. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení ŽP. 

Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hříběcí hory na období 2014 – 2020. Realizací strategie dojde ke zvýšení kvality života na území MAS a k aktivizaci místního potenciálu. 

Projekt Provozní a animační výdaje MAS Hříběcí hory je spolufinancován EU a Zlínským krajem.

Podpora nezaměstnaných na území MAS Hříběcí hory

Projekt je určen fyzickým osobám-uchazečům o zaměstnání ze Zlínského kraje, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců a osobám nad 50 let věku. Projekt plně reflektuje potřeby CS a vychází z našich zkušeností, preferuje proaktivní přístup. Do projektu se zapojí 40 účastníků z CS. Poměr obou daných CS bude dle zájmu při realizaci projektu. Naši účastníci absolvují poradenskou a vzdělávací část, 6 osob bude mít možnost absolvovat bilanční diagnostiku, 15 pracovních míst bude podpořeno mzdovými příspěvky.

Plakát: