standard-title Kdo jsme

Kdo jsme

Záleží nám na místě, kde žijeme. Jsme nestátní nezisková organizace a děláme všechno pro to, aby se lidem v našem regionu žilo dobře. A nejsme v tom sami. Místní akční skupiny působí po celé České republice i Evropě a mají stejný cíl, jaký máme my.

Budování místního partnerství

Našim cílem je propojovat všechny lidi, organizace, činnosti a aktivity rozvíjející náš region. V MAS mají své místo jednotlivci, spolky, zaměstnanci obcí, starostové, ředitelé a pedagogové vzdělávacích zařízení, podnikatelé, zemědělci a všichni, kteří kterým není lhostejné místo, kde žijí. Společně tvoříme venkovský prostor, náš domov, který chceme a můžeme rozvíjet.

Propagace udržitelného rozvoje

Snažíme se připravit našim dětem a dalším generacím takový svět, za který se nebudeme muset stydět. Chceme, aby další generace měly stejné nebo ještě lepší možnost pro život než máme my dnes. Podporujeme všechny aktivity, které vedou k zodpovědnému a šetrnému rozvoji našeho regionu a vracejí mu jeho přirozený ráz.

Podpora inovací

Přinášení nových přístupů, technologií a myšlenek je nedílnou součástí naší práce. Snažíme se využít všech moderních přístupů s citlivým přístupem k předchozím zkušenostem.