standard-title Chci se stát členem

Chci se stát členem

Místí akční skupina Hříběcí hory je tvořena členy, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni  nesmí veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin představovat více než 49 % hlasovacích práv.

Podmínky pro přistoupení členů MAS Hříběcí hory, jejich práva a povinnosti podrobně upravují Stanovy spolku. Členství v MAS Hříběcí hory je otevřeno všem zájemcům.

Přihlášku do spolku MAS Hříběcí hory naleznete zde.