Datum vyhlášení Programu: 21. 9. 2017

Datum zahájení příjmu elektronických formulářů žádosti: 25. 10. 2017 od 8:00

Datum ukončení příjmu elektronických formulářů žádosti: 27. 10. 2017 do 13:00


 

Účelem podpory v rámci Programu je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Předmětem podpory bude výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za:

  • kotel výhradně na biomasu s automatickou podávkou paliva;
  • kotel výhradně na biomasu s ruční podávkou paliva;
  • automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný kotel);
  • tepelné čerpadlo;
  • plynový kondenzační kotel.

 

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to ve výši:

  • 75 % způsobilých výdajů Projektu fyzické osoby[1] (dále jen „Projekt“) v případě Projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 000 Kč.
  • 75 % způsobilých výdajů Projektu v případě Projektu s realizací plynového kondenzačního kotle, nejvýše však 95 000 Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 000 Kč.
  • 80 % způsobilých výdajů Projektu v případě, že je Projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 000 Kč.

 

Více informací zde: https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html

[1] Projektem fyzické osoby se rozumí výměna zdroje tepla v podporované nemovitosti vč. bezprostředně souvisejících opatření na otopné soustavě, komínovém tělesu, kotelně apod. Projekt je definován zejména předloženou žádostí o dotaci.