Prostřednictvím 16 dotačních programů mohou na své projekty čerpat podporu obce, spolky, neziskové organizace, ale i fyzické a právnické osoby. Letos má pro ně kraj přichystáno přes 100 milionů korun. Programy by měly podpořit např. včelaře, kulturní akce, dětská hřiště, sport, památky, ekologickou výchovu nebo obnovu obecního majetku.

Příjem žádostí startuje u většiny programů v pondělí 25. ledna 2021, SDH a obce žádající v rámci Programu obnovy venkova mohou své žádosti posílat už od 22. ledna, registrace žádostí na kulturní akce se rozběhne 23. ledna.

Žádosti o podporu můžete zaslat buďto poštou na adresu krajského úřadu (Odbor strategického rozvoje kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín), nebo pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku). Podrobné informace najdete na www.kr-zlinsky.cz/dotacni-programy nebo si stáhněte náš stručný přehled.