Operační program životního prostředí prodloužil dotaci na výsadbu stromů v obcích a navýšil také alokaci. Nově lze žádat i na výsadby v okolí obcí, čili nejen na zlepšování stavu životního prostředí v intravilánu. Minimální částka žádosti je 151 000 Kč, maximální pak 250 000 Kč.

V rámci těchto peněz lze vysadit stromy, pořídit zařízení pro jejich závlahu, opory a ochranu proti okusu.

Žádat o podporu mohou nejen obce, ale také spolky, místní organizace a dokonce i fyzické osoby.

Součástí žádosti je projektová dokumentace ve formě odborného posudku výsadby, který je v případě přiznání dotace plně hrazen. Vypracování tohoto posudku odborně způsobilým autorem nabízí MAS HH svým členům a zájemcům z území Hříběcích hor.

Nabízíme také pomoc a zkušenosti při realizaci výsadeb. V případě zájmu nás kontaktujte na mailu info@hribecihory.cz nebo telefonním čísle 776 625 188.

Neváhejte a sázejte stromy, v krajině či v obci. Budete s potěšením sledovat aleje, remízky i jednotlivé stromy, jak rostou a vrací život naší krajině.

Podmínky dotace naleznete např. zde: https://www.narodniprogramzp.cz/…/1626937696_NPZP_vyzva…